Близнюк Зоя Валентинівна

Спеціальністьбіолог

Посаданауковий співробітник Лабораторії цитології, ендокринології та біохімії

Науковий стаж – 32 років

Загальний стаж – 40 років

Післядипломна освіта, курси:

 – ТУ «Математичні методи обробки інформації» 2010 р.

 – ТУ «Використання персональних комп`ютерів у медичній практиці» 2016 р.

Основні направлення наукової діяльності:

– Визначення ролі ендокринних факторів у розвитку ускладнень вагітності.

– Вивчення ендокринної забезпеченості вагітності при акушерській  та екстрагенітальній патології.

– З’ясування ролі та місця ендокринних маркерів у перинатальному скринінгу вроджених вад плода.

– Проведення ендокринних досліджень в системі новітніх репродуктивних технологій

– Визначення впливу екологічних чинників на ендокринні органи жіночого та дитячого організмів.

– Розкриття патогенетичних механізмів розвитку гормонозалежних патологічних процесів статевої системи невагітної жінки.

– Встановлення гормональних  еквівалентів рівня психоемоційного стресу у дітей та жінок в умовах норми і патології.

– Вегето-судинна дистонія та гормональні показники забезпеченості менструальної функції жінки.