Рудяка Любов Миколаївна

Посада старший лаборант Лабораторії цитології, ендокринології та біохімії

Загальний стаж – 51  років

Післядипломна освіта, курси:

«Організація і ведення  дозиметричного і радіометричного контролю на підприємствах  України», 1993 р.

Основні направлення наукової діяльності:

  • –        Вивчення взаємозв´язку метаболічних процесів сполучної тканини з пост синтетичною модифікацією білків при патології сполучної тканини у вагітних та  дітей з ревматичними пороками серця.
  • –        Вивчення енергетичного обміну,  фосфоліпідного складу клітинних мембран.
  • –        Аналіз стану перекисного окислення (ПОЛ) за показниками діє нових кон´югатів,  малонового діальдегіду,  гідроперекисей та антиоксидантої системи в еритроцитах крові.
  • –        Оцінка стану слизових оболонок ЖКТ за визначенням білкововуглеводних комплексів (глюкозааміногліканів, сіркоглікоїдів, фракцій сіалових кислот, фукози) в кольпофільтратах у дітей із запальними гастроентерологічними захворюваннями.