Вiддiлення медичних та психосоцiальних проблем здоров’я сім’ї

Завідувачка відділення Горбань Наталія Євгенівна – доктор медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії,  телефон (044) 483-17-05 

 

Співробітники (науковий та лікарський склад відділення):

Луценко Олександр Геннадійович – старший науковий співробітник, кандидат медичних наук, лікар-терапевт вищої категорії, спеціаліст з організації управління охороною здоров’я.

Сіліна Наталія Костянтинівна – старший науковий співробітник, кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, спеціаліст з дитячої гінекології, ультразвукової діагностики.  

Слободченко Людмила Миколаївна – науковий співробітник, психолог.

Лапікура Олесь Валерійович – науковий співробітник, соціолог.

Слєпакурова Ірина Володимирівна – інженер.

Крук Наталія Олександрівна – технік.

 

     Відділення створено в 1992 році на базі організованого в 1977 році відділення експертизи якості медичної допомоги дітям і матерям, яке від початку до 2020 року очолювала доктор медичних наук, професор Шкіряк-Нижник Зореслава Антонівна. З 2020 року керівником відділення є доктор медичних наук Горбань Наталія Євгенівна.
     Основними напрямами діяльності відділення є наукові дослідження з проведення епідеміологічних моніторингових досліджень щодо медико-соціальних та психологічних проблем здоров’я українських сімей, в контексті способу та умов життя, стану здоров’я, умов довкілля та медико-профілактичної досвідченості усіх членів родини.
     Важливим напрямом роботи відділення є науково-організаційна та практична діяльність – участь в робочих групах з видання протоколів МОЗ України, розробка та удосконалення рекомендацій, стандартів з профілактики основних факторів ризику розвитку найбільш поширених неінфекційних захворювань.
     Протягом тривалого часу в рамках співробітництва колективу відділення та іноземних вчених проводилось довготривале епідеміологічне дослідження «Сім’я та діти України», що є частиною загальноєвропейської довгострокової програми по вивченню батьківства та дитинства «ELSPAC» (European Longitudinal Study of Parenthood and Childhood), науковою парадигмою якого було дослідження стану здоров’я вагітних та їх дітей від народження до пубертатного віку.
     Продовжується дослідницька праця у наукових та соціальних напрямках, розробляються рекомендації для різних рівнів органів влади по удосконаленню заходів профілактики, організації медичної допомоги та медико-соціального захисту сім’ї.

Наукова діяльність на базі відділення:

          2003–2005 рр. «Епідеміологічні дослідження по вивченню здоров’я школярів перших класів в промислових містах України та розробка профілактичних заходів по поліпшенню їх здоров’я в умовах сім’ї».
          2006–2008 рр. «Вивчити стан здоров‘я та визначити найбільш поширену патологію популяції дітей пубертатного віку (11-14 років) – мешканців екологічно забруднених регіонів України».
          2009–2011 рр. «Вивчити стан здоров‘я міських дітей старшого пубертатного віку та обґрунтувати шляхи його покращення в умовах сім’ї».
          2012–2014 рр. «Дослідити умови формування змін стану здоров’я дітей в процесі довготривалого їх спостереження та розробити заходи по його збереженню».
          2015–2017 рр. «Дослідити показники соматичного та становлення репродуктивного здоров’я дітей різного віку за результатами епідеміологічного, довготривалого спостереження».
          2018–2020 рр. «Дослідити стан здоров’я підлітків, що зазнають впливу несприятливих поведінкових та психосоціальних факторів та розробити заходи профілактики».

     Сьогодення потребує нових досліджень в рамках яких у відділенні активно використовуються інноваційні технології для отримання та аналізу інформації з питань соматичного здоров’я та психологічного стану, способу життя та особливостей харчування різних вікових груп населення з усіх областей України шляхом впровадження анкетування, що відображається у поточній науковій роботі:

          2021–2023 рр. «Епідеміологічна оцінка аліментарно-залежних захворювань на основі вивчення особливостей харчової поведінки українських сімей, їх стану здоров’я та аналізу факторів ризику».

     До наукового колективу відділення медичних та психосоціальних проблем здоров’я сім’ї, відповідно до структури ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» входять спеціалісти різних профілів (акушер-гінеколог, терапевт, психолог, соціолог), що дозволяє проводити всебічні дослідження з питань збереження здоров’я сім’ї.
     Співробітники відділення є авторами та співавторами більше 300 наукових друкованих робіт, 5 підручників, 3 монографій, 7 посібників для батьків та школярів, лікарів-інтернів (з питань збереження здоров’я, охорони репродуктивного здоров’я, безпечного материнства), 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та патентів України на винахід, 5 методичних рекомендацій, 3 інформаційних листів, 10 буклетів для молоді з питань збереження здоров’я.

Завідувачка відділення д.м.н. Горбань Н.Є. зі своїми співробітниками

 

Колектив відділення проводить громадську та просвітницьку роботу серед населення, його науковці є учасниками телерадіопередач та активними користувачами медіаресурсів.  https://bit.ly/3lQQuA1