Вiддiлення медичних та психосоцiальних проблем здоров’я сiм’ї

simia

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Шкiряк-Нижник Зореслава Антонiвна


Відділення створено в 1992 році на базі організованого в 1977 році відділення експертизи якості медичної допомоги дітям і матерям. З часу заснування ним керує доктор медичних наук, професор Шкіряк-Нижник Зореслава Антонівна.

В творчий колектив входять: ст.н.с., канд.мед.наук Непочатова – Курашкевич Е.І., ст.н.с., канд.мед.наук Синчук Л.М., ст.н.с., канд.мед.наук Силіна Н.К., психолог, н.с. Слободченко Л.М., н.с. Звінчук О.В., провідний психолог Мацола А.І., провідний соціолог О.Лапікура, ст. інженер Слепакурова І.,  лаборант Крук Н. та техніки, які забезпечують статистичну обробку результатів наукових досліджень.

Основним науковим напрямком колективу відділення є проведення епідеміологічних моніторингових досліджень з медико-соціальних та психологічних проблем здоров’я дітей в процесі їх зростання, в контексті умов і способу життя сім’ї, здоров’я та медико-санітарної грамотності батьків, умов довкілля.

Наукові дослідження присвячені також питанням удосконалення організації охорони материнства і дитинства, зокрема охорони репродуктивного здоров’я дітей та підлітків, медико-соціальним проблемами перинатології. 

  • Колектив відділення тривалий час співпрацює з Інститутом  гігієни та медичної екології  ім. Марзєєва,  Інститутом медицини праці,  Інститутом обдарованої дитини (дослідження за проектом «Універсал»),  НМАПО ім. П.Л. Шупика, ХНМАПО (м.Харків), Інститутом  соціологічних досліджень, Університетом «Києво-Могилянська академія»,  Іллінойським Університетом Чикаго (США), Брістольским Університетом (Інститут здоров’я дитини) Великої Британії, Університетом Масарика в Брно (Чехія) .
  •  Починаючи з 1991 року відділення співпрацює з Іллінойським Університетом (м.Чикаго) у виконанні спільної з  ДУ “ІПАГ НАМН України” програми Міжнародного Центру Фогарті Національних Інститутів Здоров’я США “Міжнародні тренінги та наукові дослідження в галузі вивчення стану довкілля і здоров’я та медицини праці”, а також з науковими установами України. 
  • В рамках виконання програми, співробітництва українських та американських вчених проводиться довготривале епідеміологічне дослідження “Сім’я та діти України”, що є частиною загальноєвропейської довгострокової програми по вивченню батьківства та дитинства “ELSPAC”(European Longitudinal Study of Parenthood and Childhood).

Метою дослідження є вивчення сучасного стану здоров’я вагітних,  та народжених ними дітей від їх народження до пубертатного віку, визначення актуальних проблем вагітності, пологів, проблем здоров’я, фізичного, інтелектуального та статевого розвитку дітей з урахуванням різнопланових факторів, що їх зумовлюють. На цій основі розробляються рекомендації для різних рівнів органів влади по удосконаленню заходів профілактики, організації медичної допомоги матері та дитині, медико-соціального захисту сім’ї.

Для забезпечення дотримання світових етичних стандартів біоемедичних досліджень в рамках вказаного проекту, в 1992 році на базі ДУ «IПАГ НАМН України» заснований один з перших в Україні профільних локальних  Інститутських Комітетів з медичної етики.  З 1996 року  проф. Шкіряк-Нижник З.А.  є представником України в Комітеті з біоетики Ради Європи,  з 2001 року  – заступник Голови Комітету з біоетики при Президії Національної  академії медичних наук України.

Співробітники відділення є авторами та співавторами 9 монографій та посібників, більше ніж 850 наукових друкованих робіт, ними видано 3 посібники для батьків та школярів (з питань збереження здоров’я, охорони репродуктивного здоров’я з молоду, безпечного материнства) та кілька буклетів для молоді з питань збереження здоров’я.

Фахівці відділення систематично беруть активну участь у розробці різного рівня програм  з проблем охорони здоров’я дітей і жінок, є учасниками численних тематичних виставок в Міжнародному Виставковому Центрі та ВЦ “КиївЕкспоПлаза”. Колектив відділення проводить значну громадську та просвітницьку роботу серед населення, його науковці є учасниками численних  теле-радиопередач.