Вiддiлення медичних та психосоцiальних проблем здоров’я сім’ї

Завідуюча відділеннямШкiряк-Нижник Зореслава Антонівна доктор медичних наук, професор
телефон (044) 483-17-05

 

 

Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Руденко Сергій Антонович – педіатр, вища категорія, доктор медичних наук, старший науковий співробітник.

Звінчук Олександр Всеволодович – магістр інформаційних технологій, науковий співробітник.


Відділення створено в 1992 році на базі організованого в 1977 році відділення експертизи якості медичної допомоги дітям і матерям. З часу заснування ним керує доктор медичних наук, професор Шкіряк-Нижник Зореслава Антонівна.

В творчий колектив входять: ст.н.с, д.мед.наук Руденко С.А., канд.мед.наук Синчук Л.М., ст.н.с., канд.мед.наук Силіна Н.К., н.с. Слободченко Л.М., н.с. Звінчук О.В., провідний соціолог Лапікура О.В., ст. інженер Слепакурова І.В.,  лаборант Крук Н.О. та техніки, які забезпечують статистичну обробку результатів наукових досліджень.

Основним науковим напрямком колективу відділення є проведення епідеміологічних моніторингових досліджень з медико-соціальних та психологічних проблем здоров’я дітей в процесі їх зростання, в контексті умов і способу життя сім’ї, здоров’я та медико-санітарної грамотності батьків, умов довкілля.

Наукові дослідження присвячені також питанням удосконалення організації охорони материнства і дитинства, зокрема охорони репродуктивного здоров’я дітей та підлітків, медико-соціальним проблемами перинатології.

Колектив відділення тривалий час співпрацює з Інститутом обдарованої дитини (дослідження за проектом «Універсал»),НМАПО ім. П.Л. Шупика, ХНМАПО (м.Харків), Інститутом  соціологічних досліджень Університету «Києво-Могилянська академія»,  Іллінойським Університетом Чикаго (США), Брістольським Університетом (Інститут здоров’я дитини) Великої Британії, Університетом Масарика в Брно (Чехія) .

В рамках виконання програми, співробітництва українських та американських вчених проводиться довготривале епідеміологічне дослідження “Сім’я та діти України”, що є частиною загальноєвропейської довгострокової програми по вивченню батьківства та дитинства “ELSPAC”(European Longitudinal Study of Parenthood and Childhood).

Метою дослідження є вивчення сучасного стану здоров’я вагітних,  та народжених ними дітей від їх народження до пубертатного віку, визначення актуальних проблем вагітності, пологів, проблем здоров’я, фізичного, інтелектуального та статевого розвитку дітей з визначенням різнопланових факторів, що їх зумовлюють. На цій основі розробляються рекомендації для різних рівнів органів влади по удосконаленню заходів профілактики, організації медичної допомоги матері та дитині, медико-соціального захисту сім’ї.

Для забезпечення дотримання світових етичних стандартів біомедичних досліджень в рамках вказаного проекту, в 1992 році на базі ДУ «IПАГ НАМН України» заснований один з перших в Україні профільних локальних  Інститутських Комітетів з медичної етики.  З 1996 року  проф. Шкіряк-Нижник З.А.  є представником України в Комітеті з біоетики Ради Європи.

Співробітники відділення є авторами та співавторами 10 монографій та посібників, більше ніж 970 наукових друкованих робіт, ними видано 5  посібників для батьків та школярів (з питань збереження здоров’я, охорони репродуктивного здоров’я з молоду, безпечного материнства) та кілька буклетів для молоді з питань збереження здоров’я.

Фахівці відділення систематично беруть активну участь у розробці різного рівня програм  з проблем охорони здоров’я дітей і жінок, є учасниками численних тематичних виставок в Міжнародному Виставковому Центрі та ВЦ “КиївЕкспоПлаза”. Колектив відділення проводить значну громадську та просвітницьку роботу серед населення, його науковці є учасниками численних  телерадіопередач.