Пологове відділення для вагітних з акушерською патологією з кабінетом УЗД

На базі відділення працюють наступні наукові відділення:

Відділення наукових проблем невиношування вагітності – завідуюча науковим відділенням, доктор медичних наук, лікар вищої категорії Воробйова Ірина Іванівна, тел.(044) 483-80-64;

Відділення патології вагітності та пологів – завідуюча науковим відділенням,  доктор медичних наук, лікар вищої категорії Жабченко Ірина Анатоліївна, тел. (044) 483-90-81;

Відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології - завідуюча науковим відділенням, доктор медичних наук, лікар вищої категорії Скрипченко Наталія Яківна, тел. (044) 483-80-59;

Завідуюча клінічним відділенням - Скрипченко Наталія Яківна, доктор медичних наук, лікар акушер-гінеколог, категорія вища, Заслужений лікар України, стаж роботи 36 років.

Список лікарів відділення:

Бражук Віктор Дмитрович – завідуючий операційним відділенням акушерських клінік, к.м.н., лікар акушер-гінеколог, категорія вища, стаж роботи 35 років.

Жицький Олександр Михайлович – завідуючий приймальним відділенням, к.м.н., лікар акушер-гінеколог, категорія вища, стаж роботи 41 рік.

Гаєвська Галина Володимирівна – к.псих.н., лікар акушер-гінеколог, категорія перша, стаж роботи 9 років.

Невишна Юлія Віталіївна – лікар акушер-гінеколог, категорія перша, стаж роботи 9 років.

Тиха Вікторія Геннадіївна - лікар акушер-гінеколог,  категорія друга, стаж роботи 6 років.

Ліщенко Інеса Сергіївна – лікар акушер-гінеколог, категорія друга, стаж роботи 5 років.

Павлова Олена Михайлівна – лікар акушер-гінеколог, категорія друга, стаж роботи 5 років.

Зінченко Віталій Вікторович – лікар акушер-гінеколог, стаж роботи 4 роки.

Хохлова Олександра Олександрівна – лікар-інтерн акушер-гінеколог, стаж роботи 1 рік.


 

Пологове відділення для вагітних з акушерською патологією функціонує на території  інституту з 1979 року.

Специфіка роботи  відділення полягає в тому, що на лікування надходить важкий контингент хворих з різноманітними акушерськими патологіями у різні терміни вагітності: вагітні з обтяженим акушерським анамнезом, які мали мертвонародження в анамнезі, мимовільні викидні, завмерлі вагітності, звичне не виношування, істміко-цервікальна недостатність, ізосенсибілізація, резус та АВО - конфлікти, коагулопатії, токсикози І та II половини вагітності, анемії вагітних, рубці на матці після кесаревого розтину та консервативної міомектомії, неправильне положення плоду, аномалії кісткового тазу, фіброміома матки, передлежання плаценти, обтяжений акушерський анамнез, мало- та багатоводдя, фетоплацентарна недостатність, багатоплідна вагітність, вагітні, які одержали малі дози іонізуючого опромінення. Важкий контингент хворих потребує високого професійного рівня, тому разом з лікувальною роботою велика увага приділяється підвищенню професійних знань та навичок в питаннях тактики ведення вагітності та пологів у жінок з акушерською та екстрагенітальною патологією. У  штаті співробітників працюють не лише висококваліфіковані лікарі акушери-гінекологи, а також психологи, реабілітологи, діагности. Завдяки плідній тісній співпраці колективу та спеціалістів інших галузей медицини забезпечується високий професійний  та ефективний підхід у питаннях діагностики, лікування та профілактики різноманітних захворювань та патологій. Проводяться глибокі вірусологічні, бактеріологічні та імунологічні дослідження у жінок з завмерлою вагітністю в анамнезі, що дає можливість виявити особливості цих параметрів у даного контингенту вагітних та провести своєчасну адекватну корекцію, направлену на їх покращення та попередження акушерських ускладнень та перинатальних ушкоджень у плода. Широко впроваджено метод бальнеотерапії, дозованих фізичних навантажень, фітотерапії.

Науковими підрозділи, які знаходяться на базі відділення, розроблено методи діагностики, профілактики та лікування акушерських ускладнень та перинатальних пошкоджень плода у вагітних жінок, які є носіями ТОRСН - інфекцій. Для профілактики післяпологових септичних ускладнень впроваджено метод крізьшкірної та внутрівенної лазерної терапії, світлолікування.

Велика увага у відділенні приділяється тактиці ведення та розродження вагітних жінок із багатоплідними вагітностями.

Відділення традиційно займається проблемою пізніх гестозів. Розроблено метод комплексної терапії пізніх гестозів, до якого входять медикаментозні та нетрадиційні методи лікування: бальнеотерапія, дозовані фізичні навантаження, психоемоційні розвантаження, фітотерапія, метод абдомінальної декомпресії .

Для лікування невиношування вагітності розроблено медикаментозні методики терапії, які дають можливість значно зменшити кількість гормональних препаратів та інших медикаментозних засобів. Розроблений комплекс лікування вагітних з плацентарною дисфункцією, який дав можливість значно зменшити кількість перинатальних ушкоджень плода.

З метою комплексного обстеження вагітних з фіброзно - кістозною хворобою молочних залоз впроваджено УЗД обстеження молочних залоз вагітних, бактеріологічне обстеження піхви та кишечнику.

У відділенні розроблено тактику ведення та пологорозродження вагітних жінок із доброякісними пухлинами матки та придатків.

Вивчаються питання проблеми переношування та активно розробляються методи профілактики ризиків та ускладнень, які виникають у вагітних із переношуванням вагітності.

Розробляються та впроваджуються нові методики лікування та профілактики різноманітних коагулопатій, антифосфоліпідного синдрому та гіперкоагуляційного синдрому у вагітних жінок на різних термінах вагітності.

Проводиться комплексна допологова підготовка у вагітних з акушерською патологією з урахуванням терміну вагітності та використанням дозованих фізичних навантажень на велоергометрі, лікувальна гімнастика  з використанням фітболтерапії, релаксації та музикотерапії.

Лікарі здійснюють консультативні виїзди у різні регіони України.

Пологове відділення для вагітних з акушерською патологією розраховане на 75 ліжок: з них 50 ліжок - палати для вагітних жінок, 25 ліжок – післяпологові палати з можливістю як сумісного так і окремого перебування з новонародженим.