Пологове відділення для вагітних з акушерською патологією (на 75 ліжок)

Науковий керівник - Жабченко Ірина Анатоліївна, завідуюча відділення, професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України, лікар вищої категоріїи
телефон (044) 483-90-81

Науковий керівник - Воробйова Ірина Іванівна, завідуюча відділення, доктор медичних наук, лікар вищої категорії
телефон (044) 483-80-64

Науковий керівник і завідцюча відділенням - Скрипченко Наталія Яківна, доктор медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії , Заслужений лікар України
телефон (044) 483-80-59


Співробітники відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології 

Гаєвська Галина Володимирівна - лікар акушер-гінеколог, категорія вища кандидат психологічних наук

Тиха Вікторія Геннадіївна - лікар акушер-гінеколог, категорія перша

Жицький Олександр Михайлович -  завідуючий приймальним відділенням клінік інституту, кандидат медичних наук, лікар акушер- гінеколог

Невишна Юлія Віталіївна - лікар акушер-гінеколог, категорія вища

Павлова Олена Михайлівна - лікар акушер-гінеколог, категорія друга

Хохлова Олександра Олександрівна-  лікар акушер-гінеколог

Ліщенко Інеса Сергіївна– лікар акушер-гінеколог, магістр з публічного управління та адміністрування, друга категорія, науковий співробітник


Відділення було створено у 2010 році при реструктуризації відділення патології вагітності та пологів. Відділення розраховане на 75 ліжок: з них 50 ліжок - палати для вагітних жінок із можливістю перебування у загальних, двох або одномісних палатах та 25 ліжок – післяпологові палати (загальні або одномісні) з можливістю як сумісного так і окремого перебування з новонародженим. У пологовому відділенні знаходяться виключно індивідуальні, сучасно оснащені пологові зали, які зоновано на допологову частину та власне пологову залу для комфорту роділлі та зручності її партнера у пологах.

Специфіка роботи  відділення полягає в тому, що на лікування надходить важкий контингент хворих з різноманітними акушерськими патологіями у різні терміни вагітності: вагітні з обтяженим акушерським анамнезом, які мали мертвонародження в анамнезі, мимовільні викидні, завмерлі вагітності, звичне невиношування, істміко-цервікальна недостатність, резус та АВО - конфлікти, коагулопатії, токсикози І та II половини вагітності, анемії вагітних, рубці на матці після кесаревого розтину та консервативної міомектомії, неправильне положення плода, аномалії кісткового тазу, фіброміома матки, передлежання плаценти, обтяжений акушерський анамнез, мало- та багатоводдя, фетоплацентарна недостатність, багатоплідна вагітність, вагітні, які одержали малі дози іонізуючого опромінення.

Важкий контингент хворих потребує високого професійного рівня, тому разом з лікувальною роботою велика увага приділяється підвищенню професійних знань та навичок в питаннях тактики ведення вагітності та пологів у жінок з акушерською та екстрагенітальною патологією. У  штаті співробітників працюють не лише висококваліфіковані лікарі акушери-гінекологи, а також психологи, реабілітологи, терапевти, діагности. Завдяки плідній тісній співпраці колективу, спеціалістів інших галузей медицини та клінік забезпечується високий професійний  та ефективний підхід у питаннях діагностики, лікування та профілактики різноманітних захворювань та патологій. Проводиться ультразвукова діагностика, кардіотокорафія, глибокі вірусологічні, бактеріологічні та імунологічні дослідження у жінок з завмерлою вагітністю в анамнезі, що дає можливість виявити особливості цих параметрів у даного контингенту вагітних та провести своєчасну адекватну корекцію, направлену на їх покращення та попередження акушерських ускладнень та перинатальних ушкоджень у плода.

Науковими підрозділи, які знаходяться на базі відділення, розроблено методи діагностики, профілактики та лікування акушерських ускладнень та перинатальних ушкоджень плода у вагітних жінок, які є носіями ТОRСН - інфекцій.

Велика увага у відділенні приділяється тактиці ведення та розродження вагітних жінок із багатоплідними вагітностями, а також лікування у разі виникнення загрози переривання вагітності, ЗРП або фето-фетального синдрома у таких жінок.

Відділення традиційно займається проблемою пізніх гестозів. Розроблено метод комплексної терапії пізніх гестозів, до якого входять медикаментозні та нетрадиційні методи лікування: бальнеотерапія, дозовані фізичні навантаження, психоемоційні розвантаження, фітотерапія, метод абдомінальної декомпресії. Для лікування невиношування вагітності розроблено медикаментозні методики терапії, які дають можливість значно зменшити кількість гормональних препаратів та інших медикаментозних засобів. Розроблений комплекс лікування вагітних з плацентарною дисфункцією, який дав можливість значно зменшити кількість перинатальних ушкоджень плода.

З метою комплексного обстеження та лікування вагітних з фіброзно - кістозною хворобою молочних залоз впроваджено УЗД обстеження молочних залоз вагітних, бактеріологічне обстеження піхви та кишечника.

У відділенні розроблено тактику ведення та пологорозродження вагітних жінок із доброякісними пухлинами матки та придатків (лейоміома та аденоміоз). Ускладнення вагітності та пологів при наявності лейоміоми матки спостерігається в 2 рази частіше, ніж без даної патології, відповідно нами розроблено чітку тактику ведення вагітності та розродження таких жінок. Такі вагітні  для проведення оперативного втручання  скеровуються у відділення оперативної гінекології, а в подальшому  ретельно спостерігаються нашим відділенням. У відділенні проводяться  операції кесаревого розтину з наступною консервативною міомектомією. Завдяки використанню аргоно-плазмової коагуляції (апарат ФОТЕК – ЕА 142) та медикаментозних препаратів (карбетоцин, транексамова кислота)  зменшує  час операції, мінімізує операційну крововтрату, кількість ускладнень у післяопераційному періоді, сприяє нормальній інволюції матки, зменшує кількість призначень знеболювальних препаратів та антибіотиків у породіль з міомою матки.

Вивчаються питання проблеми переношування та активно розробляються методи профілактики ризиків та ускладнень, які виникають у вагітних із переношуванням вагітності.

Розробляються та впроваджуються нові методики лікування та профілактики різноманітних коагулопатій та спадкових патолоій згортуючої системи крові, антифосфоліпідного синдрому та гіперкоагуляційного синдрому у вагітних жінок на різних термінах вагітності, оскільки не рідко саме це є першопричиною звичного невиношування або антенатальної загибелі плода на великих термінах.

Проводиться комплексна допологова підготовка у вагітних з акушерською патологією з урахуванням терміну вагітності та використанням дозованих фізичних навантажень на велоергометрі, лікувальна гімнастика  з використанням фітболтерапії, релаксації та музикотерапії у спеціально обладнаній спортивній залі.

Широко використовується збір та кріоконсервування пуповинної крові, плаценти та пуповини в пологах. Ми плідно співпрацюємо з провідними спеціалістами цієї галузі.

Після аварії на Чорнобильській АЕС та в процесі глобальної урбанізації значним став вплив тривалих малих доз іонізуючої радіації на стан здоров’я жінок та їх чоловіків, перебіг вагітності у даного контингенту. Вивченню цих проблем та розробці нових дієвих методів допомоги присвячено багато наукових робіт наших співробітників.

Надається медична та психологічна допомога вагітним жінкам із зони АТО.

Наші лікарі здійснюють консультативні виїзди у різні науково-дослідницькі інститути, клініки нашого міста та всієї України, такі як:

Національний інститут серцево-судинної хірургіі імeні М.М. Амосова;

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова;

ДУ Інститут травматології та ортопедії НАМН України;

Інститут вертебрології та реабілітації;

ТОВ «Інститут планування сім’ї»;

Національний університет фізичного виховання і спорту України.

Співробітники відділення регулярно відвідують та виступають на закордонних наукових конгресах та Всеукраїнських медичних наукових конференціях, майстер-класах, а також широко займаються просвітницькою діяльністю,  читаючи лекції як для колег-лікарів так і для пацієнтів.