Відділення патології вагітності та пологів

Завідуюча відділенням  –  Жабченко Ірина Анатоліївна  д.м.н.,  лікар акушер-гінеколог, категорія вища, стаж роботи 30 років.

Співробітники відділення:

Буткова Ольга Іванівна – головний науковий співробітник, д.м.н., лікар акушер-гінеколог, категорія вища, стаж роботи 40 років.

Бондаренко Олена Миколаївна – старший науковий співробітник, к.м.н., лікар акушер-гінеколог, категорія вища, стаж роботи 25 років.

Коваленко Тамара Миколаївна – старший науковий співробітник, кандидат наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю фізична реабілітація, категорія вища, стаж роботи 18 років.

Ліщенко Інеса Сергіївна – науковий співробітник, лікар акушер-гінеколог,  категорія друга, стаж роботи 5 років.

Сюдмак Ольга Романівна – молодший науковий співробітник, лікар акушер-гінеколог, стаж роботи 4 роки.


Відділення працює на базі відділення для вагітних та породіль з акушерською патологією інституту.

За останні 5 років співробітниками відділення виконувались наукові роботи за темами НДР:

  • Вивчити стан лактогенезу і лактопоезу впродовж періоду лактації при кістозно-вузловій формі фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз та розробити систему заходів щодо запобігання та корекції виявлених порушень (2010-2012рр.);
  • Встановити перинатальні ризики у жінок з пролонгованою та переношеною вагітністю та удосконалити методи діагностики і профілактики виявлених ускладнень (2013-2015 рр.).

Заплановано та затверджена на Вченій Раді інституту тема НДР:  «Визначити стан шийки матки у жінок з акушерською патологією з урахуванням інтергенетичного інтервалу і розробити діагностично-лікувальні та реабілітаційні заходи щодо виявлених змін» (2016-2018 рр).

За останні 5 років опубліковано: статті в наукових журналах – 110; зроблено патентів на корисну модель та винахід – 10; проведено виступів на науково-практичних конференціях – 62; видано інформаційних листів – 7; надруковано методичні рекомендації – 3; видано науковий підручник «Акушерство та гінекологія» у співавторстві; видано 1 навчальний посібник. Зроблено виступів на радіо і телебаченні – 14.    

Проведено 2 науково-практичні конференції:

1.Внутрішньоінститутьська науково-практична конференція «Фіброзно-кістозна хвороба молочних залоз під час вагітності та лактації» (25 квітня 2013 р.);               

2. Науково-практична конференція, згідно з Реєстром МОЗ України «Репродуктивні аспекти в медицині молочної залози»( 15 жовтня 2015 року) проведена сумісно з відділенням оперативної гінекології інституту (зав. відділенням, перший заступник директора інституту, д.м.н., проф. Дронова В.Л.) та відділенням оперативної реабілітації репродуктивної функції жінок  (зав. відділенням, д.м.н., проф. Корнацька А.Г.).

За останні 5 років у відділенні захищено 3 кандидатські дисертації: 2 – під керівництвом д.м.н. І.А. Жабченко та 1 – під керівництвом д.м.н., проф. Владимирова Н.І. на тему:

  1. Профілактика та лікування акушерських і перинатальних ускладнень вагітних з фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз.
  2. Перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та особливості лактогенезу у вагітних із доброякісними дисплазіями молочних залоз.
  3. Фізична реабілітація при комплексному лікуванні вагітних з ожирінням.

На теперішній час на базі відділення виконується кандидатська дисертація на тему: «Клініко – патогенетичне обґрунтування профілактики акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з обтураційними порушеннями шийки матки»  (науковий керівник – д.м.н. Жабченко І.А.).

Наукові співробітники відділення курують 5-6 хворих, 2-3 рази на місяць чергують по клініках, І.А. Жабченко має ургентні чергування на дому та чергує по санавіації (МОЗ України ). Наукові співробітники д.м.н. І.А. Жабченко, О.І. Буткова, к.м.н. О.М. Бондаренко ведуть прийом у жіночій консультації один раз на тиждень  Кожний рік консультується близько 830 хворих. Керівник відділення проводить  кожний тиждень обхід хворих відділення, раз на місяць проводить наукові конференції для лікарів та наукових співробітників інституту.      

Жабченко І.А. є членом наукової Ради Державного експертного центру МОЗ України; членом редакційної комісії журналів: «Жіночий лікар», «Медичні аспекти здоров’я жінки» (Україна),  «Охрана материнства и детства» (Білорусь).