Вiддiлення реабiлiтацiï репродуктивноï функцiï жiнок з науковою групою з питань впливу екології на репродуктивне здоров’я жінок

Науковий керівникКорнацька Алла Григорівна – керівник відділення – провідний науковий співробітник, доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії
Керівник наукової групи з питань впливу екології на репродуктивне здоровя жінок – Дубчак Алла  Єфремівна – ккерівник наукової групи з питань впливу екології на репродуктивне здоров’я, доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії
Завідувач клінічним  відділенням – Ракша Ірина Іванівна – завідуюча відділенням планування сім’ї та оперативної реабілітації, старший науковий співробітник, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії

Список лікарів відділення:

Дубчак Алла  Єфремівна – керівник групи питань впливу екології на репродуктивне здоров’я, доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії

Ракша Ірина Іванівна – завідуюча відділенням планування сім’ї та оперативної реабілітації, старший науковий співробітник, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії

Ревенко Олег Олександрович – головний науковий співробітник, доктор медичних наук, лікар вищої категорії

Дубенко Ольга Дмитрівна – старший науковий співробітник, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії

Даниленко Олена Григоріївна – старший науковий співробітник, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії

Баранецька Ірина Олександрівна – старший науковий співробітник, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії

Овчар Інна Володимирівна – лікар відділення, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії

Колесниченко Іванна Сергіївна – лікар відділення, кандидат медичних наук, лікар другої категорії

Бражук Марина Вікторівна – лікар відділення

Обухова Анна Юріївна – лікар відділення


ivanutaВідділення реабілітація репродуктивної функції жінок було засновано у 1982 році, професором Іванютою Лідією Іванівною (доктор медичних наук з 1976р., професор з 1987 р.), в 1954 році закінчила Станіславський медичний інститут (нині Івано-Франківськ).   З 1961 р. працювала лікарем – в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМНУ (м. Київ). В 1975 році закінчила  лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту.  З 1982 по 2007 рр. – завідувач відділення реабілітації репродуктивної функції жінок. Наукові дослідження: регуляція репродукції людини; роль мікробного чинника, механізми розвитку та проблеми діагностики й лікування жіночої неплідності; цитоморфологіяооцитів; метаболічні зміни ендометрія та їх роль у патогенезі неплідності нез’ясованого генезу. Впровадила в практику методимікро- та ендохірургії при лікуваннінеплідності.

З 2007 року керівником відділення реабілітація репродуктивної функції жінок стала доктор медичних наук, професор, лікар вищої cornatskajкатегорії, заслужений лікар України Корнацька Алла Григорівна, яка очолює відділення по даний час.  З 1982 по 1984 pоки навчалася у клінічній ординатурі Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, після закінчення займалася науковою роботою. У 1986 році  захистила кандидатську дисертацію, а в 1999 році – докторську, обидві присвячені проблемі безплідності.

Серед наукових працівників і лікарів докторів наук – 3 (А. Г. Корнацька,
А. Є. Дубчак, О.О. Ревенько) із них 2 професора, кандидатів наук – 6
(О.Г. Даниленко, О. Д. Дубенко, І. І. Ракша, І. О. Баранецька, І. В. Овчар,
І.С. Колесниченко).

Керівник відділення доктор медичних наук, професор А. Г. Корнацька –
є членом спеціалізованої Вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика,
д.м.н., проф. А. Є. Дубчак – є членом спеціалізованої Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Відділення має різноманітну діяльність: наукову, клінічну, підготовчу (наукові кадри: кандидати медичних наук, доктора медичних наук).

Співробітники відділення надають лікувально-консультативну допомогу жіночому населенню всіх регіонів України у жіночої консультації ДУ “ІПАГ НАМН України” та проводять діагностично-лікувальну допомогу в умовах стаціонару жінкам репродуктивного віку з різноманітною гінекологічною патологією.

У відділенні, згідно з планом, регулярно проводяться науково-практичні конференції по актуальних питаннях акушерства та гінекології для співробітників відділення.

Співробітники відділення постійно підвищують свій науково-практичний рівень знань на конференціях, симпозіумах, відвідують наради, семінари, тощо.

Наукова діяльність на базі відділення реабілітації репродуктивної функції жінок за останні 15 років проводились дослідження за темами:

  • 1999-2001 рр. «Гормональна дисфункція і особливості мінерального обміну у жінок з ендокринною неплідністю (діагностика, обгрунтування лікування, реабілітація і профілактика)»;
  • 2002-2004 рр. «Розробити оптимальні методи ендоскопічного лікування для збереження репродуктивного здоров’я у жінок з неплідністю»;
  • 2005-2007 рр. «Вивчити віддалені результати мікрохірургічного та ендохірургічного лікування поєднаних форм неплідності у жінок на основі визначення гормонально-імунного гомеостазу та морфо-функціонального стану статевих органів»;
  • 2008-2010 рр. «Вивчити патогенетичні  механізми  розвитку  безплідності  у  жінок  здисгормональними захворюваннями молочної залози»;
  • 2011-2013 рр. «Вивчити морфофункціональний стан органів мішеней репродуктивної системи у жінок з ранніми втратами вагітності»;
  • 2014-2016 рр. «Вивчити молекулярно-генетичні та етіопатогенетичні механізми розвитку лейоміоми матки при запальних захворюваннях геніталій, розробити систему заходів по збереженню репродуктивного здоров’я жінок».

За даними дослідженнями проводиться публікації статей та тез в наукових вітчизняних та зарубіжних журналах, випускаються інформаційні листи, патенти та корисні моделі.