Відділення реабілітації репродуктивної функції жінок

Завідуюча відділенняКорнацька Алла Григорівна, доктор медичних наук, професор
телефон (044) 483-47-41

Наукові співробітники відділення:

Дубчак Алла Єфремівна професор, доктор медичних наук, головний науковий співробітник, акушер-гінеколог, лікар вищої категорії

Ревенко Олег Олександровичдоктор медичних наук, головний науковий співробітник, акушер-гінеколог, лікар вищої категорії

Дубенко Ольга Дмитрівнадоктор медичних наук, головний науковий співробітник, акушер-гінеколог, лікар вищої категорії

Даниленко Олена Григоріївнакандидат медичних наук, старший науковий співробітник, акушер-гінеколог, лікар вищої категорії, психолог

Баранецька Ірина Олександрівнакандидат медичних наук, старший науковий співробітник, акушер-гінеколог, лікар вищої категорії та лікар з ультразвукової діагностики другої категорії


Науковий керівник відділення, д.м.н., професор Корнацька А. Г. із співробітниками

ivanutaВідділення реабілітація репродуктивної функції жінок було засноване у 1982 році, професором Іванютою Лідією Іванівною (доктор медичних наук з 1976р., професор з 1987р.), яка в 1954 р. закінчила Станіславський медичний інститут (нині Івано-Франківськ). З 1961 р. працювала лікарем в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (м.Київ). З 1982 по 2007рр. – завідувач відділення реабілітації репродуктивної функції жінок. Наукові дослідження: регуляція репродукції людини; роль мікробного чинника, механізми розвитку та проблеми діагностики й лікування жіночої неплідності; цитоморфологія ооцитів; метаболічні зміни ендометрія та їх роль у патогенезі неплідності нез’ясованого генезу. Впровадила в практику методи мікро- та ендохірургії при лікуванні неплідності.
З 2007 року керівником відділення стала доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії, заслужений лікар України Корнацька Алла Григорівна, яка очолює відділення по теперішній час.

Відділення має різноманітну діяльність: наукову, клінічну, підготовчу (наукові кадри: кандидати медичних наук, доктора медичних наук).
Співробітники відділення надають лікувально-консультативну допомогу жіночому населенню всіх регіонів України у жіночій консультації ДУ “ІПАГ ім.. акад.. О.М. Лук’янової НАМН України” та проводять діагностично-лікувальну допомогу в умовах стаціонару жінкам репродуктивного віку з різноманітною гінекологічною патологією.
У відділенні, згідно з планом, регулярно проводяться науково-практичні конференції з актуальних питань акушерства та гінекології для співробітників відділення.
Співробітники відділення постійно підвищують свій науково-практичний рівень знань на конференціях, симпозіумах, відвідують наради, семінари, тощо.

Наукова діяльність на базі відділення реабілітації репродуктивної функції жінок за останні 20 років проводилась за темами:

  •  1999-2001 рр. «Гормональна дисфункція і особливості мінерального обміну у жінок з ендокринною неплідністю (діагностика, обґрунтування лікування, реабілітація і профілактика)»;
  •  2002-2004 рр. «Розробити оптимальні методи ендоскопічного лікування для збереження репродуктивного здоров’я у жінок з неплідністю»;
  • 2005-2007 рр. «Вивчити віддалені результати мікрохірургічного та ендохірургічного лікування поєднаних форм неплідності у жінок на основі визначення гормонально-імунного гомеостазу та морфо-функціонального стану статевих органів»;
  • 2008-2010 рр. «Вивчити патогенетичні механізми розвитку безплідності у жінок з дисгормональними захворюваннями молочної залози»;
  • 2011-2013 рр. «Вивчити морфо-функціональний стан органів мішеней репродуктивної системи у жінок з ранніми втратами вагітності»;
  • 2014-2016 рр. «Вивчити молекулярно-генетичні та етіопатогенетичні механізми розвитку лейоміоми матки при запальних захворюваннях геніталій, розробити систему заходів по збереженню репродуктивного здоров’я жінок»;
  • 2017-2019 рр. «Дослідити механізми впливу консервативного і хірургічного лікування лейоміоми матки на морфо-функціональний стан органів-мішеней репродуктивної системи у жінок фертильного віку».

За даними дослідженнями проводяться публікації статей та тез в наукових вітчизняних та зарубіжних журналах, випускаються інформаційні листи, патенти та корисні моделі.