Відділення акушерської ендокринології та патології розвитку плода

 

Науковий керівникАвраменко Тетяна Василівна професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України, засновник школи акушерської ендокринології в Україні, телефон (044) 483-97-00

 

 

Завідувач  – Ципкун В’ячеслав Анатолійович кандидат медичних наук, акушер-гінеколог вищої категорії, телефон (044) 483-22-69

Співробітники відділення:https://ipag-kiev.org.ua/struktura-institutu-2/spivrobitniki/tsipkun-v-yacheslav-anatolijovich/

Гринь Олександра Євгенівна лікар акушер- гінеколог, вищої категорії

Кривущенко Ірина Валеріївналікар акушер-гінеколог, другої категорії

Масальська Марина Юріївна лікар акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики

Холохаренко Ярослав Костянтинович– лікар акушер-гінеколог, спеціаліст з ультразвукової діагностики, другої категорії

Мелліна Ірина Михайлівна – доктор медичних наук, терапевт відділення

Бикова Лариса Михайлівна – ендокринолог, лікар вищої категорії

Овчиннікова Наталія Володимирівна – лікар першої категорії, акушер-гінеколог, лікар УЗД діагностики

Морій Вікторія Олегівна – лікар-інтерн відділення

Кочеткова Олена Миколаївна – старша медична сестра

Дешко Олена Володимирівна – маніпуляційна медична сестра


Однією з найважливіших медичних перешкод для зниження материнської і перинатальної захворюваності та смертності є екстрагенітальна патологія, поширеність і клінічна значущість якої в сучасному урбанізованому суспільстві постійно зростає.

Серед екстрагенітальних захворювань найбільш часто до негативних наслідків вагітності для матері і дитини призводять захворювання ендокринної системи (зокрема цукровий та гестаційний діабет, гипотиреози, тиреотоксикози, пухлини наднирникової системи, щитоподібної залози, метаболічні ураження печінки, міокарда та інші).

Питаннями надання медичної допомоги вагітним із захворюваннями ендокринної системи наше відділення займається майже 30 років і було накопичено великий клінічний досвід ведення тяжких хворих.

В результаті проведених наукових досліджень в відділенні було:

 • розроблено концепцію безпечного материнства для жінок з ендокринною патологією;
 • встановлено частоту і структуру гестаційного та цукрового діабету у вагітних;
 • визначено фактори ризику вагітності при різних типах цукрового та гестаційного діабету і сформовані основні протипоказання до виношування вагітності;
 • розроблено стратегію і тактику програмованого ведення вагітності і пологів, а також сучасні оперативні прийоми при розродженні таких хворих.

Головною метою роботи відділення є, окрім надання лікувально-діагностичної допомоги вагітним жінкам з ендокринними захворюваннями і вадами розвитку плода, ще й здійснення високоспеціалізованої лікувально-діагностичної (амбулаторної і стаціонарної) та консультативної допомоги вагітним жінкам.

Порядок та показання до госпіталізації в пологове відділення для вагітних з метаболічними порушеннями та вродженими вадами розвитку плода:

 • цукровий діабет І і ІІ типу, гестаційний діабет;
 • захворювання щитоподібної залози (дифузний нетоксичний зоб; дифузний токсичний зоб, гипотереоз, тиреоїдит, пухлини щитоподібної залози);
 • захворювання гіпаталамо-гіпофізарної системи;
 • ожиріння;
 • захворювання паращитоподібних залоз (гіпопаратериоз, гіперпаратиреоз);
 • нецукровий діабет;
 • захворювання надниркових залоз (пухлини, недостатність функції надниркових залоз);
 • гіпертонічна хвороба;
 • захворювання печінки, міокарда, пов’язані з метаболічними порушеннями;
 • метаболічний синдром Х;
 • порушення росту, статевого розвитку;
 • гормональні порушення репродуктивної системи в анамнезі, що потребують лікування під час вагітності;
 • вагітність після застосування допоміжних репродуктивних технологій;
 • вади розвитку плода, які можуть бути успішно постнатально скореговані у клініках дитячої хірургії ІПАГ, або інститутах серцево-судинної хірургії, урології та нейрохірургії НАМН України (за висновком пренатального консиліуму);
 • фетальні аретмії;
 • невагітним жінкам з ендокринними захворюваннями, які планують вагітність.

В плановому порядку госпіталізація вагітних здійснюється за направленням жіночої консультації ІПАГ.

Оптимальні терміни планової госпіталізації вагітних до відділення до 12 тижнів, 20-26 тижні, 33-34 тижні для хворих з цукровим діабетом, 37-38 тижнів.

Вагітні з вродженими вадами розвитку плода госпіталізуються за висновком перинатального консиліуму за участі відповідних спеціалістів ІПАГ, серцево-судинної хірургії; інституту урології та нейрохірургії та неонатологів дитячої реанімації.

Госпіталізація у відділення в ургентному порядку здійснюється за погодженням з керівником відділення (професором Авраменко Т.В.) та адміністрацією інституту.

Протипоказаннями для госпіталізації у відділення є: ВІЛ/СНІД, гепатити С, Е, D, венеричні захворювання, особливо небезпечні інфекції, туберкульоз.

У відділенні реалізуються принципи та стандарти сучасної медицини світового рівня:

 • колегіальний підбір оптимального варіанту терапевтичної та хірургічної стратегії лікування ендокринних порушень та вроджених вад розвитку плода;
 • персоніфікований підбір ефективних інноваційних безпечних, економних лікувальних програм;
 • застосування авторських методик терапії дисфункцій ендокринної системи та нових світових хірургічних методик при кесаревому розтині;
 • зручні сучасні умови для здійснення лікарських та сестринських маніпуляцій, які реалізовуються спеціально обученим медичним персоналом (є стаціонар денного перебування);
 • цілодобовий моніторинг рівня глікемії в кабінеті інсулінових помп та моніторинг рівня глюкози в крові (CGMS);
 • психологічна підтримка пацієнтів та їх родичів;

Нова поетапна система перинатальної охорони плода, яка була розроблена вченими відділення і яка передбачала прегравідарну підготовку, антенатальне інтранатальне та неонатальне спостереження та включала санаторно-курортне лікування дозволила за останні роки знизити перинатальну смертність в 6 разів. Не мало важливу роль на низький показник перинатольної смертності в інституті відіграла висока кваліфікація хірургів, сучасне устаткування, унікальна організація анестизаційного супроводу і злагоджена робота дитячої реанімації. Відділення обладнано необхідним медичним обладнанням (УЗД, доплерографія, КТГ, ЕКГ, тощо) на базі відділення працює родильний блок для вагітних з екстрагенітальною патологією. У наявності палати з підвищеним рівнем комфортності, фахівець з грудного вигодовування, масажист.

Під керівництвом ендокринолога в відділенні працює кабінет інсулінових помп, школа самоконтролю для хворих на цукровий діабет.

Відділення проваджує новітні досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених-клініцистів в галузі ендокринології, співпрацює з відомими клініками Європи і США, а вчені відділення є постійними учасниками світових і Європейських конгресів в даній сфері.