Задорожна Тамара Данилівна

Перелік всіх медичних спеціальностей: лікар-патологоанатом

Кваліфікаційна категорія: вища

Науковий ступінь: доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України

Наукове звання: професор

Посада: завідуюча лабораторії Лабораторія патоморфології

Клінічний стаж: більше 50 років

Науковий стаж: більше 50 років

Післядипломна освіта, курси:

курси спеціалізації, стажування та ПАЦ з патологічної анатомії та дитячої патологічної анатомії, на базі НМАПО ім. Шупика, стажування в Японії, Англії, США по питанням перинатальної патології, імуногістохімічним та ультраструктурним методам дослідження.

Регулярна післядипломна освіта (курси підвищення кваліфікації, конгреси педіатрів України, науковопрактичні конференції, круглі столи, форуми).

Основні напрямки роботи:

  • Наукові та діагностичні напрямки діяльності пов’язані з перинатальною патологією, патологічною анатомією дитячого віку, репродуктивною патологією жінок.
  • морфологічна  прижиттєва діагностика біоптатів печінки, шкіри у дітей;
  • діагностика біоптатів хоріона, плаценти та органів репродукції (ендометрія, шийки матки, міометрія, маткових труб) у жінок

Задорожна Т.Д. є членом редакційної колегії та редакційної ради українських науково-практичних журналів: «Патологія», «Здоров’я жінки».

Підготовка і навчання  наукових кадрів. Автор та співавтор більше  ніж 400 публікацій, в тому числі є співавтором 10 монографій (2 – з зарубіжною участю), 1 енциклопедії, 18 патентів, 2 методичних рекомендацій. Індекс цитування Гірша  (h-index) – 6.

Підготовлено 17 кандидатів та 3 доктора медичних наук. В цей час є консультантом 1 докторської дисертації та керівником 1 кандидатської дисертації.

Нагороди, премії та інше:

  • Премію імені Ічікаво Фусає (Японія);
  • Диплом за кращу роботу Асоціації плацентологів світу;
  • Присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України»;

Приналежність до професійних асоціацій:

  • Асоціація патологів України;
  • Европейска асоціація патологів та плацентологів світу.

Організація та участь у міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, форумах та інше:

  • Доповіді на Міжнародному конгресі академії патологів у Франції, Нідерландах, Австрії, Австралії та неодноразово в Японії.