Бакунець Петро Петрович

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар хірург

Кваліфікаційна категорія вища

Науковий ступінь кандидат медичних наук

Наукове звання молодший науковий співробітник співробітник

Посада лікар-хірург в Київському центрі хірургії захворювань печінки, жовчних протоків та підшлункової залози імені В.С. Земскова

Науковий стаж 4 роки

Клінічний стаж – 11рік

Післядипломна освіта, стажування, курси:

 В 2006 році закінчив І медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2006 року по 2009 рік проходив інтернатуру по спеціальності «хірургія» на базі кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.  

З 2009 року по 2011 рік проходив клінічну ординатуру при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця по спеціальності «хірургія».

З 2011 року працює лікарем-хірургом в Київському центрі хірургії захворювань печінки, жовчних протоків та підшлункової залози імені В.С. Земскова.

З 2011 року по 2015 рік проходив аспірантуру на кафедрі загальної хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2014 року являється молодшим науковим співробітником відділення оперативної гінекології ДУ «ІПАГ ім.акад. О.М. Лук’янової НАМН України».

В 2015 році пройшов курси спеціалізації по онкогінекології. 

В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінка ефективності методів хірургічного лікування пухлин підшлункової залози з інвазією в магістральні судини».

З 2017 року має вищу кваліфікаційну категорію по спеціальності «хірургія».

 Нагороди, премії та інше:

Член асоціації хірургів України, член асоціації гепатологів СНГ.

Бакунец П.П. автор 23 наукових робіт, 13 патентів України на винахід.