Спосіб оцінки регенераторних змін слизової оболонки бронхів в залежності від перебігу бронхолегеневого процесу у дітей

Пат.100812 Україна, МПК8А61К33/00 Спосіб оцінки регенераторних змін слизової оболонки бронхів в залежності від перебігу бронхолегеневого процесу у дітей. Винахідники: Антипкін Ю.Г., Задорожна Т.Д., Пустовалова О.І., Арабська Л.П., Надточій Т.Г., Смірнова О.А., Толкач С.І., Радченко Н.О., Несвітайлова К.В., Чумаченко Н.Г. Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України». Заявка –  а 201113255 від 10.11.2011, опубл. 25.01.2013, бюл. […]

Спосіб діагностики панкреатиту у дітей

Пат. 98427 Україна, МПК8А61В10/00 Спосіб діагностики панкреатиту у дітей. Винахідники: Гончаренко Н.І., Тарасюк Б.А., Лук’янова І.С., Грідіна Т.А., Лембрик І.С., Арабська Л.П. Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України». Заявка  – а 201107287 від 09.06.2011, опубл. 10.05.2012, бюл. № 9.

Спосіб діагностики прогресування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період післяпологової лактації

Пат. 98898 Україна, МПК8А61К35/26 Спосіб діагностики прогресування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період післяпологової лактації. Винахідники: Жабченко І.А., Хомінська З.Б., Діденко Л.В., Яремко Г.Є., Буткова О.І., Бондаренко О.М., Коваленко Т.М., Близнюк З.В., Шевель Т.Г. Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України». Заявка- а 201107284 від 09.06.2011, опубл. 25.06.2012, бюл. № 12

Спосіб діагностики ураження інтестінального бар’єру при запальних захворюваннях кишечника у дітей

Пат.97195 Україна, МПК8 А61В10/00 Спосіб діагностики ураження інтестінального бар’єру при запальнихзахворюваннях кишечника у дітей. Винахідники: Марушко Р.В., Шадрін О.Г., Тищенко В.К., Марушко Т.Л. Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України». Заяка- a 201011961 від 08.10.2010, опубл.10.01.2012, бюл. №1

Спосіб прогнозування вірогідності виникнення загрози переривання вагітності у вагітних з трубно-перитонеальною безплідністю в анамнезі

Пат. 93967 Україна, МПК8А61В10/00 Спосіб прогнозування вірогідності виникнення загрози переривання вагітності у вагітних з трубно-перитонеальною безплідністю в анамнезі. Винахідники: Мілєвський О.В., Туманова Л.Є. Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України». Заявка- u201001429 від 11.02.2010, опубл. 25.03.2011, бюл. № 6.

Спосіб диференціальної діагностики тяжкості перебігу післяемболізаційного синдрому у жінок з лейоміомою матки

Пат. 93435 Україна, МПК8А61К10/00 Спосіб диференціальної діагностики тяжкості перебігу післяемболізаційногосиндрому у жінок з лейоміомою матки. Винахідники: Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Протас Р.В., Джупін В.О. Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України». Заявка – а 200906733 від 26.06.2009, опубл. 10.02.2011, бюл. № 3.

Спосіб діагностики темпу росту лейоміоми матки.

Пат. 93436 Україна, МПК8А61К10/00 Спосіб діагностики темпу росту лейоміоми матки. Винахідники: Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Протас Р.В., Джупін В.О. Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України». Заявка- а 200906735 від 26.06.2009, опубл. 10.02.2011, бюл. № 3.

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ УРАЖЕННЯ КИШЕЧНИКУ ПРИ ПІДПЕЧІНКОВІЙ ФОРМІ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ

(19)UA (11) 92502 (51) МПК (2009)A61B 8/06 (54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ УРАЖЕННЯ КИШЕЧНИКУ ПРИ ПІДПЕЧІНКОВІЙ ФОРМІ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ (21) a200801822 (22) 12.02.2008 (24) 10.11.2010 (46)10.11.2010, Бюл.№ 21, 2010 р. (72) ТАРАСЮК БОРИС АНДРІЙОВИЧ, ЛУК’ЯНОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА, ІГОЛКІНА ОЛЬГА ДМИТРІВНА, ГОНЧАРЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, ЯРЕМЕНКО ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ (73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ НАМН […]

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ДИФУЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ

(19)UA  (11) 91944 (51) МПК (2009)А61В 8/00 (54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ДИФУЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ (21) a200906247 (22) 16.06.2009 (24) 10.09.2010 (46) 10.09.2010, Бюл.№ 17, 2010 р. (72) ТАРАСЮК БОРИС АНДРІЙОВИЧ, ЛУК’ЯНОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА, ДЕНИСОВА МАРГАРИТА ФЕДОРІВНА, БЕРЕЗЕНКО ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА, ПОЛІЩУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, ГОНЧАРЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, ІГОЛКІНА ОЛЬГА ДМИТРІВНА, ЧЕРНЕГА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА (73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА […]

СПОСІБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СИНДРОМУ ДАУНА

(19)UA (11) 89711 (51) МПК (2009)A61B 8/00 (54) СПОСІБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СИНДРОМУ ДАУНА 21) a200807601 (22) 03.06.2008 (24) 25.02.2010 (46) 25.02.2010, Бюл.№ 4, 2010 р. (72) ГОРДІЄНКО ІРИНА ЮРІЇВНА, ВЕЛИЧКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,ТАРАПУРОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, НОСКО АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА (73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ  НАМН УКРАЇНИ” (57) Спосіб ультразвукового прогнозування у плода cиндрому Дауна, […]