Спосіб діагностики прогресування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період післяпологової лактації

Пат. 98898

Україна, МПК8А61К35/26

Спосіб діагностики прогресування фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз в період післяпологової лактації.

Винахідники: Жабченко І.А., Хомінська З.Б., Діденко Л.В., Яремко Г.Є., Буткова О.І., Бондаренко О.М., Коваленко Т.М., Близнюк З.В., Шевель Т.Г.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України».

Заявка- а 201107284 від 09.06.2011, опубл. 25.06.2012, бюл. № 12