Спосіб діагностики ураження інтестінального бар’єру при запальних захворюваннях кишечника у дітей

Пат.97195

Україна, МПК8 А61В10/00

Спосіб діагностики ураження інтестінального бар’єру при запальнихзахворюваннях кишечника у дітей.

Винахідники: Марушко Р.В., Шадрін О.Г., Тищенко В.К., Марушко Т.Л.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України».

Заяка- a 201011961 від 08.10.2010, опубл.10.01.2012, бюл. №1