Спосіб прогнозування вірогідності виникнення загрози переривання вагітності у вагітних з трубно-перитонеальною безплідністю в анамнезі

Пат. 93967

Україна, МПК8А61В10/00

Спосіб прогнозування вірогідності виникнення загрози переривання вагітності у вагітних з трубно-перитонеальною безплідністю в анамнезі.

Винахідники: Мілєвський О.В., Туманова Л.Є.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України».

Заявка- u201001429 від 11.02.2010, опубл. 25.03.2011, бюл. № 6.