СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ УРАЖЕННЯ КИШЕЧНИКУ ПРИ ПІДПЕЧІНКОВІЙ ФОРМІ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ

(19)UA

(11) 92502

(51) МПК (2009)A61B 8/06

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ УРАЖЕННЯ КИШЕЧНИКУ ПРИ ПІДПЕЧІНКОВІЙ ФОРМІ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ

(21) a200801822

(22) 12.02.2008

(24) 10.11.2010

(46)10.11.2010, Бюл.№ 21, 2010 р.

(72) ТАРАСЮК БОРИС АНДРІЙОВИЧ, ЛУК’ЯНОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА, ІГОЛКІНА ОЛЬГА ДМИТРІВНА, ГОНЧАРЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, ЯРЕМЕНКО ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ”

 (57) Спосіб діагностики ураження кишечнику припідпечінковій формі портальної гіпертензії у дітей, що передбачає застосування кольорового та енергетичного допплерівського ультразвукового дослідження кишечнику, який відрізняється тим, що досліджують інтенсивність кровотоку у стінках кишок при візуалізації кольорових сигналів у виглядіодиничних пікселів, великих крапок, циліндричних фокусів за підрахунком їх кількості на 2 см2 поверхні кишки, і при наявності не більше 3 поодиноких кольорових пікселів встановлюють відсутність підвищення кровотоку, за яким діагностують відсутність ураження кишечнику, а при наявності від 3 до 5 поодиноких кольорових пікселів, або більше 5 кольорових пікселів та великих крапок, або 5 та більше кольорових фокусів у вигляді великих крапок та циліндричних елементів, встановлюютьпідвищення кровотоку, за яким діагностують ураження кишечнику.