СПОСІБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СИНДРОМУ ДАУНА

(19)UA

(11) 89711

(51) МПК (2009)A61B 8/00

(54) СПОСІБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СИНДРОМУ ДАУНА

21) a200807601

(22) 03.06.2008

(24) 25.02.2010

(46) 25.02.2010, Бюл.№ 4, 2010 р.

(72) ГОРДІЄНКО ІРИНА ЮРІЇВНА, ВЕЛИЧКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,ТАРАПУРОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, НОСКО АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ  НАМН УКРАЇНИ”

(57) Спосіб ультразвукового прогнозування у плода cиндрому Дауна, що передбачає вимірювання органів гепатобіліарної системи, який відрізняється тим, що визначають індекс стану печінки плода (ІСПП), який являє собою відношення окружності печінки при горизонтальному скануванні(ОПГ) до довжини стегнової кістки (ДС) плода, та прогнозують наявність cиндрому Дауна у плода при значеннях ІСПП на 16-му тижні вагітності 4,28та більше, на 17-му – 4,38 та більше, на 18-му –4,16 та більше, на 19-му – 3,71 та більше, на 20-му– 3,95 та більше, на 21-му – 3,60 та більше, на 22-му – 3,37 та більше.