Спосіб оцінки регенераторних змін слизової оболонки бронхів в залежності від перебігу бронхолегеневого процесу у дітей

Пат.100812

Україна, МПК8А61К33/00

Спосіб оцінки регенераторних змін слизової оболонки бронхів в залежності від перебігу бронхолегеневого процесу у дітей.

Винахідники: Антипкін Ю.Г., Задорожна Т.Д., Пустовалова О.І., Арабська Л.П., Надточій Т.Г., Смірнова О.А., Толкач С.І., Радченко Н.О., Несвітайлова К.В., Чумаченко Н.Г.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України».

Заявка –  а 201113255 від 10.11.2011, опубл. 25.01.2013, бюл. № 2