Спосіб диференціальної діагностики тяжкості перебігу післяемболізаційного синдрому у жінок з лейоміомою матки

Пат. 93435

Україна, МПК8А61К10/00

Спосіб диференціальної діагностики тяжкості перебігу післяемболізаційногосиндрому у жінок з лейоміомою матки.

Винахідники: Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Протас Р.В., Джупін В.О.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України».

Заявка – а 200906733 від 26.06.2009, опубл. 10.02.2011, бюл. № 3.