СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ДИФУЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ

(19)UA

 (11) 91944

(51) МПК (2009)А61В 8/00

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ДИФУЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ

(21) a200906247

(22) 16.06.2009

(24) 10.09.2010

(46) 10.09.2010, Бюл.№ 17, 2010 р.

(72) ТАРАСЮК БОРИС АНДРІЙОВИЧ, ЛУК’ЯНОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА, ДЕНИСОВА МАРГАРИТА ФЕДОРІВНА, БЕРЕЗЕНКО ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА, ПОЛІЩУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, ГОНЧАРЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, ІГОЛКІНА ОЛЬГА ДМИТРІВНА, ЧЕРНЕГА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ  НАМН УКРАЇНИ”

(57) Спосіб діагностики дифузних захворювань печінки у дітей, який вирішують шляхом дослідження паренхіми печінки із застосуванням хвильового допплерівського ультразвуку, який відрізняється тим, що досліджують ступінь щільності паренхіми печінки за характером спектра кровотоку у венах паренхіми печінки 3-4 порядку та оцінюють таким чином:

– трифазовий спектр – нормальна щільність паренхіми;

– двофазовий – помірно збільшена щільність;

– однофазовий – значно збільшена щільність;

при виявленні однофазного спектра кровоточу діагностують дифузне захворювання печінки.