Відділення дитячої гепатології з науковим Центром дитячої гепатології

Березенко В.С.

Березенко В.С.

Завідуюча відділення, дитячої гепатології, керівник наукового ЦентруБерезенко Валентина Сергіївна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник , тел. (044) 483-07-55

Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Диба Марина Борисівна – педіатр, дитячий гастроентеролог, вища категорія, кандидат медичних наук

Ткалик Олена Миколаївна кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Михайлюк Христина Зеновіївна – педіатр, дитячий гастроентеролог, лікар центру дитячої гепатології

Крат Вікторія Василівна – педіатр, лікар ультразвукової діагностики,  молодший науковий співробітник центру дитячої гепатології


Завідуюча відділення гепатології д.м.н. Березенко В.С. зі своїми співробітниками

Завідуюча відділення гепатології д.м.н. Березенко В.С. зі своїми співробітниками

Центр дитячої гепатології  створений в 2015 році  і є структурним підрозділом інституту, розрахований на 15 ліжок.

Переважну більшість хворих які госпіталізовані у центр дитячої гепатології складають діти з з хронічними вірусними гепатитами В та С  (41,5 %), автоімунним гепатитом (24,0 %)  та метаболічними захворюваннями печінки ( 15,2 %).

Окрему групу хворих які поступають у Центр дитячої гепатології складають діти з хворобами печінки  та ознаками ураження кишечника. Ці хворі є складними як для діагностики так і для лікування і потребують індивідуального плану обстеження та лікування  з включенням інвазивних методів обстеження (біопсія печінки, колоноскопія) а також дороговартісних рентгенологічних обстежень (МРТ холангопанкреатографія, КТ ОЧП).

Незважаючи на сучасні методи діагностики, які застосовуються в Центрі дитячої гепатології (морфологічне дослідження біоптатів печінки, генетичне дослідження, сучасні лабораторні тести) у 5% дітей етіологію захворювання печінки не вдалось встановити. За даними літератури в  світі відсоток дітей  з криптогенним гепатитом становить від 4 % до 17 %.

Всі хворі відділення обстежувались і лікувались відповідно до  протоколів, які розроблені в США та Євросюзі на підставі Міжнародних протоколів.

Консультації в інших лікувально-діагностичних закладах: Центр орфанних захворювань УДСЛ «ОХМАТДИТ», Гематолог УДСЛ «ОХМАТДИТ» , Інфекціоніст дитячий, Інститут трансплантології та хірургії НАМН України.

В діагностичних цілях у відділенні використовується сучасна діагностична апаратура та широка лабораторна база інституту, що дає можливість проводити інструментальне, біохімічне, рентгенологічне, радіологічне, імунологічне, морфологічне, вірусологічне обстеження хворих.

Відділення має тісний зв’язок з інститутом хірургії та трансплантології НАМН України, де консультуються діти з захворюваннями печінки для вирішення питання необхідності трансплантації.

Центр дитячої гепатології співпрацює з інститутом праці НАМН України, де обстежуються діти з хворобою Вільсона.

ДУ «Інститут кардіохірургії ім. Амосова М.М. НАМН України», ДУ «Ядерної медицини НАМН України», НУДСЛ «ОХМАТДИТ», НМАПО ім П.Л. Шупика, ДУ Інститут гематології НАМН України, ДУ «Інститут геронтології НАМН України», ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.В. Комісаренка  НАМН України».

Центр дитячої гепатології є клінічною базою по проведенню міжнародних  клінічних досліджень. В 2017 році у відділенні проводяться 2 міжнародних клінічних дослідження:

  • «Рандомізоване відкрите дослідження ІІІ В фази по зрівнянню пегильованого інтерферону альфа-2А в комбінації з ламівудином (ентекавіром) з відсутністю лікування в контрольній групі пацієнтів у дітей з HBeAg позитивним хронічним гепатитом В в імунотолерантній фазі»
  • «Відкрите дослідження IIIb фази монотерапії пегільованого інтерферону альфа-2а (PEG-IFN, Ro 25-8310) в паралельних групах у порівнянні з контрольною групою, яка не отримує лікування, у дітей з HBeAg-позитивним хронічним гепатитом B в імуноактивній фазі».

Робота Центру отримала позитивну оцінку  за результатами  інспекції  FDA в серпні 2017 року.

Захищено 2 кандидатські дисертації. Виконуються 2 кандидатські та планується 1 докторська дисертація.

 Обстеження, що проводяться у Центрі дитячої гепатології:

  • Комплекс лабораторних тестів;
  • Методи візуалізації. Магнітно-резонансна томографія (МРТ), комп’ютерна томографія (КТ), ультразвукове дослідження (УЗД),  еластографія печінки;
  • Біопсія печінки. Біопсія печінки – високоінформативний метод оцінки морфофункціональної структури печінки, який дозволяє встановити характер враження паренхіми печінки, визначити ступінь активності процесу, проводити оцінку ефективності терапії; 
  • Ендоскопічні методи дослідження (езофагофіброгастродуоденоскопія, фіброколоноскопія із ступінчастою  біопсією).

Поліклінічні послуги:

  • Надається консультативна допомога дітям із різних регіонів України.
  • Наші спеціалісти консультують дітей в консультативній поліклініці «ДУ ІПАГ ім.акад.О.М.Лук’янової НАМН України»:
  • понеділок 10:00 – 13:00, середа 10:00 – 12:00 (зав. відділення дитячої  гепатології Березенко В.С)  п’ятниця 10:00-13:00 

ПОКАЗИ ДО ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ