Жабченко Ірина Анатоліївна

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар акушер-гінеколог

Кваліфікаційна категорія – вища категорія

Науковий ступінь – доктор медичних наук

Наукове звання – професор

Посада – завідуюча науковим відділенням

Науковий стаж – 25 років

Клінічний стаж – 33 рік

Післядипломна освіта, стажування, курси та інше:

курси підвищення кваліфікації – 1993, 2000, 2005 рр.;

курси удосконалення при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика “Питання профілактичної перинатології та планування сім’ї” – 2009 р.; «Робота ЖК, дитячих поліклінік в охороні репродуктивного здоров’я населення» – 2015 р.

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

– Научно-практическая конференция с международным участием «Усиление кадрового потенциала в системе репродуктивного здоровья». Душанбе, Республика Таджикистан, 20 декабря 2014 г.;

–  VII, ІХ Международные конгрессы Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (2015, 2017 р.р.) Алматы, Астана;

– Международная научно-практическая конференция  «Актуальные вопросы перинатологии», Алматы, 25 июня 2015 г.;

– 47th International Congress on Pathophysiology of Pregnancy, 19-21 November, 2015, Tbilisi, Georgia;

– Міжнародний освітній  тренінг «Adamed Education Academy», Алмати, Республіка Казахстан, 2016;

– International Science Conference Specialists Interactively, 2017 р., Сероцк, Польща;

– ХІV з’їзд акушерів-гінекологів України, 2016 р., Київ;

– Науково-практична конференція з міжнародною участю та Пленум ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України» «Акушерство, гінекологія та репродуктологія. Освіта, клініка, наука», Одеса, 21-22 вересня 2017 р.;

– Науково-практична конференця «Анестезіологічне забезпечення та невідкладні стани в акушерстві та гінекології», Київ, 2-3 листопада 2017 р.;-

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я», 23-24 листопада 2017 р., Вінниця;

– ХVII Міжнародна  науково-практичнай конференція  «Реорганізація фізичної реабілітаційної медицини в Україні згідно світових стандартів: гострий, підгострий і довготривалий етапи реабілітації», Київ, 14-15 грудня 2017 р.-

Основні направлення наукової та клінічної діяльності:

  • діагностика та лікування акушерської патології (невиношування вагітності, істміко-цервікальна недостатність, прееклампсія, ранні гестози, затримка внутрішньоутробного росту плода, плацентарна дисфункція, пролонгування та переношування вагітності);
  • ведення вагітності та розродження жінок з ожирінням, фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз, оперованою маткою (оперативне розродження та ведення вагінальних пологів після попереднього кесаревого розтину); після ДРТ, з АФС (антифосфоліпідним синдромом) та вродженими тромбофіліями, неправильним положенням плода, залізодефіцитним станами та варикозною хворобою;
  • діагностика та лікування порушень біоценозу статевих шляхів у вагітних;
  • проведення прегравідарної підготовки жінкам груп ризику з розвитку акушерських ускладнень.

Нагороди, премії та інше

– Почесна грамота Президії НАМН України (2005 р.);

– медаль “Трудова слава” ІІ ступеня № 459 Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології “Золота Фортуна” (2016 р.)