Тиха Вікторія Геннадіївна

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар акушер-гінеколог.

Кваліфікаційна категорія – перша

Посада лікар акушер-гінеколог

Клінічний стаж 8 років

Післядипломна освіта, стажування, курси:

 • В грудні 2014 року затвердила тему кандидатської дисертації „Оптимізація розродження  здорових вагітних та рання діагностика ускладнень в пологах”, виконується.
 •  Інтернатура на кафедрі акушерства, гінекології  та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика за спеціальністю “Акушерство і гінекологія”, 2010-2013 рр.
 •  Київ, НМАПО , кафедра акушерства, гінекології та перинатології 2010-2013рр.
 •  Київ, НМАПО, ТУ „Питання профілактичної перинатології та планування сім’ї”, 01.09 – 15.10.2014 р.
 •  Київ,  НМАПО,  „Передатестаційний цикл з акушерства та гінекології”, 20.10-18.11.2014 р.
 •  Київ, НМАПО, ТУ „УЗД в акушерстві та гінекології” , 19.10.-17.11.2015р.
 •  Київ, НМАПО, „Передатестаційний цикл з акушерства та гінекології”, 24.10-22.11.2016 р.

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції та форуми:

 • Виступи на конференціях молодих вчених, виступи  у науково-практичних конференціях :
 • „Нагальні науково-практичні питання сучасного акушерства, гінекології та перинатології, розробка і впровадження новітніх технологій”, 14.11.2013р.,
 • «Гармонія гормонів – основа здоров’я жінки», Київ 2014р.
 • Тренінг ProfiLab «Зустріч професіоналів: вагітність, пологи, післяпологовий період», Київ 2016р.
 • „Сучасні інновації в акушерстві та гінекології”, 28.04.2017 рік.
 • В грудні 2014 року затвердила тему кандидатської дисертації „Оптимізація розродження  здорових вагітних та рання діагностика ускладнень в пологах”, виконується.

Основні направлення наукової та клінічної діяльності:

 • Надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям.
 • Види акушерської  патології, з якими працюю: безплідність в анамнезі, мимовільні викидні,  завмерлі вагітності, звичне невиношування,  ЕКЗ, загроза переривання вагітності, ІЦН, АФС, тромбофілії, гестози першої і другої половини вагітності, анемії вагітних, рубці на матці після кесарського розтину і консервативної міомектомії,  неправильне  положення  плода, аномалії кісткового тазу, доброякісні пухлини матки та додатків при вагітності, передлежання  плаценти, фетоплацентарна дисфункція, багатоплідна вагітність.
 • Працюючи лікарем обстежую усіх госпіталізованих хворих, приймаю участь у загальноклінічних обходах і консиліумах, випрацьовую тактику ведення вагітності і пологів у найбільш важких хворих, провожу пологи і оперую, володію технікою основних акушерських операцій і допомоги, чергую по акушерським клінікам. Приймаю участь в клінічних розборах випадків материнської і перинатальної смертності.
 • Наукові праці, винаходи, рацпропозиції: 6 статтей, 2 патенти, 1 корисна модель.