Арчакова Тетяна Миколаївна

Перелік всіх медичних спеціальностей: лікар-патологоанатом

Кваліфікаційна категорія: вища по дитячій патологічній анатомії

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Наукове звання: старший науковий співробітник

Посада: старший науковий співробітник Лабораторії патоморфології

Клінічний стаж: більше 30 років

Науковий стаж: більше 30 років

Післядипломна освіта, курси:

Курси спеціалізації, стажування та ПАЦ з патологічної анатомії та дитячої патологічної анатомії, ТУ «Патологічна анатомія акушерсько-гінекологічних захворювань»;

Регулярна післядипломна освіта (курси підвищення кваліфікації, конгреси педіатрів України, науковопрактичні конференції, круглі столи, форуми);

Основні напрямки роботи:

  • морфологічна діагностика запальних захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей на підставі дослідження біопсійного матеріалу;
  • діагностика патології ендометрія, матки у жінок фертильного віку;
  • діагностика патології вагітності ранніх термінів гестації.
  • Досконало володіє сучасними морфологічними, електронномікроскопічним, гістохімічними методами досліджень.
  • Приоритетним також являється дослідження імуногістохімічних особливостей експресії муцинів в слизових оболонках товстої кишки, які визначають захисну функцію слизового бар’єру.
  • Розроблено вперше спосіб прогнозування перебігу виразкового коліту у дітей на підставі виявлення маркерів хронізації
  • Автор та співавтор більше 50 наукових робіт, у тому числі 3 патентів на винахід; 1монографії, 1 методичної рекомендації.