Подольський Василь Васильович

Перелік всіх медичних спеціальностей – акушерство і гінекологія

Кваліфікаційна категорія – вища

Науковий ступінь доктор медичних наук

Наукове звання – професор, заслужений діяч науки та техніки України

Посада – завідуючий відділення «Проблем здоров’я жінок фертильного  віку».

Науковий стаж – 34 роки

Клінічний стаж – 40 років

Післядипломна освіта, стажування, курси та інше – ТУ «Робота жіночих консультацій, дитячих поліклінік в охороні репродуктивного здоров’я» НМАПО ім.. П.Л. Шупика (2013)

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

 • Міжнародна конференція «Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології» (Судак, 2010, 2012, 2013),
 • Медичний форум «Репродуктивне здоров’я жінки – нагальна проблема сьогодення» (Київ, 2010),
 • Міжрегіональна науково-практична конференція «Акушерські і перинатальні проблеми передчасних пологів» (Одеса, 2010),
 • Міжрегіональна науково-практична конференція «Практичні проблеми акушерства та гінекології» (Одеса, 2011),
 • Міжнародна конференція «Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології» (Львів, Судак, 2011),
 • ХІІ з’їзд акушерів-гінекологів України з між народ. участю «Охорона репродуктивного здоров’я. Профілактика материнської та перинатальної захворюваності та смертності» (Одеса, 2011),
 • Міжнародний симпозіум з неонатології «Обмін досвідом Україна-Європа» (м. Баден-Баден, Німеччина, 2011),
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Невиношування вагітності і проблеми виходжування дітей з малою масою тіла» (Київ, 2011),
 • Международный симпозиум Национальная модель охраны здоровья матери и ребенка в Узбекистане: «Здоровая мать – здоровый ребенок» (Узбекистан,
  м. Ташкент, 2011),
 • Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні питання акушерства та перинатології»  (Тернопіль, 2012),
 • ХХ конгрес Всесвітньої Організації акушерів-гінекологів (Італія, м. Рим, 2012),
 • Конгрес патологоанатомів. «Імуногістохімічні дослідження онкомаркерів в плаценті при патології вагітних» (Японія, м. Токіо, 2012),
 • Програма наукового симпозіуму з міжнародною участю «Репродуктивне здоров’я молоді» (Чернівці, 2012),
 • І міждисциплінарний симпозіум анестезіологів та акушерів-гінекологів з міжнародною участю «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії в акушерстві та гінекології» (Одеса, 2013),
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Внутрішня патологія в акушерстві та гінекології» (Тернопіль, 2013),
 • Научно-практическая конференция «Послеродовые инфекционные осложнения» (Казахстан, м. Астана, 2013),
 • Науково-практична конференція з міднародною участю «Інноваційні засади надання акушерсько-гінекологічної допомоги на етапні реформування медичної галузі» (Запоріжжя, 2013),
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю та Пленум ГО «Асоцiацiя акушерів-гінекологів України» «Інноваційні підходи в акушерстві, гінекології та репродуктології» (Київ, 2014),
 • Х конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» (Київ, 2014),
 • Європейський конгрес з контрацепції “Task sharing in Abortion Care” (Ljubljana, Slovenia, 2014),
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства» (Тернопіль, 2014, 2015, 2016),
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю та Пленуму ГО Асоціація акушерів-гінекологів України «Актуальні питання охорони материнства та дитинства в Україні» (Київ, 2015),
 • Міжнародна науково-практична конференція «Планування сім’ї в аспекті демографічної ситуації в державі» (Київ, 2016),
 • XIV з’їзд акушерів-гінекологів України та науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних умовах» (Київ, 2016),
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» (Тернопіль, 2016),
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивної медицини в Україні» (Дніпропетровськ, 2017),
 • Науково-практична конференція «Сучасні інновації в акушерсві та гінекології» (Київ, 2017),
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки» (Вінниця, 2017),
 • Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України та науково–практичної конференції з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка, наука» (Одеса, 2017),
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Современные возможности лечения изменений репродуктивного здоровья на фоне нарушений вегетативного гомеостаза  у женщин фертильного возраста» (Кишинев, 2017),
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» (Івано-Франківськ, 2017)

Основні наукові напрямки відділення:

 • дослідження стану репродуктивного здоров’я населення України;
 • клініко-епідеміологічні, соціологічні дослідження в різних регіонах України, щодо стану здоров’я жінок;
 • вивчення патогенетичних змін та формування ускладнень репродуктивного здоров’я у жінок з хронічними запальними захворюваннями статевих органів;
 • розробка методів прогнозування ускладнень та профілактики порушень репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку;
 • розробка методів діагностики та лікування захворювань статевих органів у жінок;
 • вивчення стану репродуктивного здоров’я у жінок груп ризику, які зловживають алкоголем, знаходяться під впливом тютюнопаління та несприятливим впливом наркотиків;
 • розробка методів прегравідарної підготовки для жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я;
 • вивчення патогенетичних механізмів розвитку плацентарної недостатності;
 • дослідження онкомаркерів в плаценті жінок із змінами здоров’я та ускладненням перебігом вагітності;
 • дослідження ефективності впровадження новітніх технологій для покращення стану репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку;
 • вивчення патогенетичних механізмів інфікування плода і новонароджених у жінок з запальними процесами до та під час вагітності;
 • розробка лікувально-профілактичних заходів для жінок з змінами репродуктивного здоров’я та порушеннями вегетативного гомеостазу.

Нагороди, премії та інше – відзначений почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я, Президії Національної академії медичних наук України, почесна грамота ГУ МВС у м. Києві, грамота Митрополита  Київської Православної Церкви, Предстоятеля Української Православної Церкви та орден Української Православної Церкви Преподобного Нестора Летописця.

Додаткова інформація за бажанням співробітника – входить до складу комісії Міністерства охорони здоров’я України зі створення протоколів лікування патологічних станів та захворювань в акушерстві і гінекології.

Професор В.В. Подольський є членом редколегії провідних фахових журналів “Репродуктивне здоров’я. Східна Європа” та “Здоров’я жінки” (науковий консультант), “Репродуктивна ендокринологія” (заступник головного редактора). Активно працює в Спеціалізованій раді із захисту докторських дисертацій.

Автор понад 500 наукових праць серед яких 5 монографій.

Є членом президії Асоціації акушерів-гінекологів України і відповідає за проблеми розвитку науки та репродуктивного здоров’я жінок.

Подольський В.В. (з 2009 р. по 2014 р. заступник голови) член Проблемної комісії МОЗ України та НАМН України з акушерства-гінекології.

Професор Подольський В.В. є членом європейської та світової Асоціації акушерів-гінекологів.