Медведенко Галина Федорівна

Перелік всіх медичних спеціальностейультразвукова діагностика

Кваліфікація вища кваліфікаційна категорія із спеціальності „неонатологія”, Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Посада –  провідний науковий співробітник

Стаж роботи за спеціальністю «Ультразвукова діагностика» – 14 років

Післядипломна освіта, стажування, курси та інше:

Освіта – вища, Кримський медичний інститут, педіатричний факультет, 1975 р.

Робота після закінчення вузу:

  • 1976-1979 рр. – лікар-педіатр дитячої поліклініки №1 МСЧ ХБК ( м. Херсон).
  • 1979-1985 рр.-  лікар-педіатр відділення патології новонароджених Херсонської обласної дитячої лікарні
  • 1985 – 1987 рр.- клінічна ординатура зі спеціальності „Педіатрія (неонатологія)”  ІПАГ АМН України
  • 1987-1992 рр. лікар – неонатолог відділення фізіології та патології новонароджених та недоношених дітей ІПАГ АМН України
  • 1992 – 2003 рр.  науковий співробітник відділення неонатології
  • 3 2004 року – старший науковий співробітник відділення функціональної діагностики ДУ «ІПАГ ім. акад.. О.М. Лук’янової  НАМН України»

Курси удосконалення :

1993 р. Київський ДІУЛ спеціалізація. „Ультразвуковий метод дослідження з 25.03 по 24.06.2008р. Національна МАПО ТУ «Стажування з УЗД » 1 міс. 2009р. Національна МАПО ТУ «Передатестаційний цикл з УЗД» з 30.11 по 29.12.2011р. Національна МАПО ТУ «Вроджені вади серця» з 10.01 по 08.02.2013р., Національна МАПО ТУ «Передатестаційний цикл з УЗД» з 02.09 по 01.10.2014

Наукові праці:

В 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему : „Особливості клініко-метаболічних порушень стану здоров’я новонароджених при гіпертонічній хворобі у матері ”.  Має  73 наукові публікації.

Основні напрями наукової та клінічної діяльності:

Основним напрямком  діяльності є ультразвукова діагностика в педіатрії, ехокардіографія. За час роботи працювала на апаратах: “Aloka SSD-2000 (Японія), “Medison SA 9900” (Корея), “Acuson X300” (“Siemens”). Оволоділа методиками ехокардіографії, нейросонографїї, видами абдомінальних досліджень в педіатрії та неонатології, ультразвукового обстеження щитоподібної залози та тімуса у дітей, легенів у новонароджених дітей.

Як провідний науковий співробітник приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт, в тому числі за темами:  «Розробити систему ранніх лікувально-діагностичних та профілактично-реабілітаційних заходів для попередження поліорганних уражень у передчасно народжених дітей» (2014-2016рр.), «Визначити маркери гестаційного діабету та вивчити основні зміни вуглеводного і жирового обміну, психоемоційного стану, ендотеліальної функції і стану системи мати-плацента-плід і жінок з гестаційним діабетом» (2015-2017рр.).

Сферою наукового інтересу є вивчення особливостей гіпоксично-ішемічних порушень стану новонароджених, стану центральної та регіональної гемодинамики на основі застосування методів ехографії та допплерометрії з метою оцінки структурних та гемодинамічних порушень. Ще однією сферою науково практичного інтересу є  дослідження стану серцево-судинної системи у новонароджених від матерів, хворих на цукровий діабет, дослідження ехографічних та допплерометричних особливостей у передчасно народжених дітей. Наукові інтереси направлені на удосконалення методології ультразвукових досліджень. Є співавтором навчального посібника «Неонатологія» (Київ, 2012,2018 р). Результати своїх досліджень доповідала на форумах різного рівня, в тому числі і міжнародного.