Медведь Володимир Ісаакович

Перелік всіх медичних спеціальностей: терапевт, кардіолог, спеціаліст з внутрішньої патології у вагітних жінок

Кваліфікаційна категорія: вища

Науковий ступінь – доктор медичних наук

Наукове звання – член-кореспондент НАМН України, професор

Посада – завідувач Вiддiлення внутрішньої патології вагiтних

Науковий стаж – 38 років

Клінічний стаж – 41 рік

Післядипломна  освіта, стажування, курси та інше:

  • Стажування в Інституті серцево-судинної хірургії, тематичне удосконалення в Європейській школі перинатології (м.Флоренція, Італія), тематичне удосконалення і передатестаційні курси в НМАПО ім. П.Л.Шупика
  • Багаторазова щорічна участь у головних міжнародних та українських науково-практичних заходах з акушерства, перинатології, материнсько-плодової медицини, внутрішньої медицини, кардіології тощо.

Основні напрями роботи:

  • Захворювання внутрішніх органів, неакушерська патологія у вагітних.
  • Автор 430 наукових праць, у т.ч. більше 20 монографій, підручників, навчальних посібників, довідників

Нагороди , премії та інше:

Академічна премія з клінічної медицини АМН України, медаль “20 років незалежності України”, Заслужений лікар України