Дзюба Олена Миколаївна

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар ультразвукової діагностики

Кваліфікаційна  категорія – вища категорія

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Наукове звання – старший науковий співробітник

Посадастарший науковий співробітник

Науковий стаж – 18 років

Клінічний стаж -18 років

Післядипломна освіта, стажування, курси та інше:

з 01.09.1998 по 25.01.2000 рр. проходила інтернатуру за фахом “акушерство та гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;

 •  2004р – Київська медична академія післядипломної освіти,  ПАЦ «акушерство та гінекологія» з 03.03. по 02.04.2004р
 •  2006р. – Національна медична академія післядипломної освіти,  ПАЦ “акушерство та гінекологія” з 20.03. по 18.04.2006 р.
 •  2007 р. – присвоєна перша категорія зі спеціальності «акушерство та гінекологія»
 • 2009 р. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ Україні, “Спеціалізація з ультразвукової діагностики ” з 31.08 по 06.11.09
 • 2011 р. – Національна МАПО  ПАЦ “Ультразвукова діагностика ” з 01.09 по 30.09.11
 • 2012 р. – присвоєна вища категорія за спеціальністю “Ультразвукова діагностика”

курси підвищення кваліфікації на робочому місці по циклу «Ультразвукова діагностика» в ДУ «Iнституті педіатрії, акушерства та гінекології  імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» у 2017 році

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

 • – Особливості матково-плацентарного кровообігу  у жінок, оперованих на щитовидній залозі – науково-практична конференція з міжнародною участю „Ультразвукова та функціональна діагностика в ангіології”.- 2006р., 15-16 жовтня. – м. Київ
 • – Peculiarities of duration and management of the postpartum period of women with uterine leiomyomas – XIX FIGO World Congress 
 • Gynecology and Obstetrics/ Citation: International Journal of Gynecology and Obstetrics, Volume 107, Supplement 2 (2009).  
 • – Допплерометричні особливості  порушень плодового та матково-плацентарного  кровоточу при гіпоксіях різного ґенезу – конференція молодих вчених, м. Київ, 6.04.11 р.
 • – Результати ультразвукового моніторингу гестації та стану плода у жінок з фіброзно – кістозною хворобою молочних залоз – науково-практична конференція з міжнародною участю та школа-семінар «Актуальні проблеми ультразвукової діагностики». 23-27 травня 2011 року, м. Судак, Крим, Україна,
 • – Особливості кровообігу в системі «мати-плацента-плід» у вагітних з патологією серцево-судинної системи – Перший міжнародний конгрес по перинатальній медицині «Перинатальна медицина: від сімейної амбулаторії до приватної клініки», м. Київ, 26-27.04.2012 р.
 • – Профілактика гипоксичних порушень у жінок з  врожденими пороками серця , і дефіцитом заліза – Науково-практична конференція «Акушерська кардіологія: перинатальні та кардіальні аспекти, м. Київ, ДУ «IПАГ НАМНУ» 17.11.16 р.

Основні напрямки роботи, види патології, діагностики та лікування з якими працює фахівець:

 •  – ультразвукова діагностика з допплерометрією в акушерстві та гінекології, ехокардіографіі плода, УЗД органів черевної порожнини, нирок, щитоподібної та молочних залоз. 
 • – дослідження стану плода у вагітних із екстрагенітальною та акушерською патологією
 • – діагностика гінекологічних захворювань.