Дюкарева Світлана Володимирівна

Перелік всіх медичних спеціальностей: лікарпедіатр

Кваліфікаційна категорія: вища

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Наукове звання: старший науковий співробітник

Посада: старший науковий співробітник Відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку

Клінічний стаж: 38 роки

Науковий стаж: 16 роки

Післядипломна освіта, курси:

  • курси підвищення кваліфікації з 1990 р- кожні 5 років

Основні напрямки роботи:

Науково-дослідна – виконання тематичних фрагментів, написання статей, відгуків;

Лікувальна – курація хворих в стаціонарі;

Консультативна – консультації хворих в поліклініці ІПАГ, інших стаціонарах Києва та України;

Робота по підвищенню кваліфікації – участь в між інститутських конференціях, з’їздах, симпозіумах, семінарах, доповіді на клінічних конференціях і розборах хворих у відділенні, консультативних обговореннях особливих випадків захворювання, патологоанатомічних конференціях та інше.

Приналежність до професійних асоціацій:

Асоціація педіатрів України

Участь у конференціях:

  • Вітчизняні республіканські та міські наукові конференції  з міжнародною участю

Нагороди, премії та інше:

Диплом НАМН України,

Подяки за трудову діяльність від ДУ «ІПАГ НАМН України»