Вiддiлення неонатологiї

Завідуюча відділеннямЗнаменська Тетяна Костянтинівна доктор медичних наук, професор, заступник директора з перинатальної медицини інституту
телефон (044) 483-62-20

Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Нікуліна Л.І. – головний науковий співробітник, лікар неонатолог, вища категорія, доктор медичних наук

Воробйова О.В. –провідний науковий співробітник,лікар неонатолог, вища категорія,доктор медичних наук

Жданович О.І.провідний науковий співробітник, лікар анестезіолог, лікар неонатолог, вища категорія, доктор медичних наук

Буркун Л.Л.дитячий невролог

Зброжик Є.В.дитячий психолог

У відділенні також консультують лікарі-спеціалісти: оториноларинголог, офтальмолог, дитячий реабілітолог та фізіотерапевт, дитячий хірург – ортопед


Відділення неонатології  складається з  3 клінічних відділень:

 • Відділення новонароджених від матерів з екстрагенітальною патологією з ліжками сумісного перебування ( на 50 ліжок);
 • Відділення інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей ( на 9 ліжок);
 • Відділення постінтенсивного догляду, виходжування та реабілітації новонароджених (на 15 ліжок).

Основні напрями наукової роботи відділення:

 • Удосконалення методів лікування та профілактики ускладнень в неонатальному періоді у дітей від жінок з екстрагенитальною патологією (цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, вади серця).
 • Проведення катамнестичних досліджень у дітей з груп ризику (недоношені, з перинатальними ураженнями ЦНС).
 • Розроблення та впровадження системи медико-психологічного супроводу для новонароджених груп ризику з формування хронічної захворюваності, інвалідності та затримки розвитку.
 • Вивчення ролі молекулярно-генетичних та психо-соціальних аспектів розвитку невиношування вагітності в нестабільних умовах сьогодення.
 • Проведення клініко – статистичного аналізу перебігу вагітності, пологів, стану плода і новонародженого у жінок з гестаційним діабетом, з урахуванням часу виявлення захворювання, його класу та особливості розродження.

Наукові співробітники відділення здійснюють курацію клінічних підрозділів, впроваджують в практичну роботу новітні технології та сучасні методи лікування новонароджених, проводять консиліуми та клінічні розбори складних випадків, чергують по санавіації МОЗ України, проводять он-лайн консультації з перинатальними центрами, здійснюють навчання лікарів з перинатальних  центрів та лікарів сімейної медицини на робочому місці, читають лекції, проводять тренінги для практичних лікарів родопомічних закладів України.

Співробітництво

Відділення неонатології  є консультативним, лікувальним, методичним і науковим центром з питань неонатології.

Відділення співпрацює з:

 • Пперинатальними центрами України;,обласними дитячими клінічними лікарнями України;
 • Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
 • Профільними кафедрами:
 • Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;
 • Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;
 • ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”;
 • ДЗ “Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України”;
 • ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”;
 • ВДНЗУ “Буковинського державного медичного університету”;
 • ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”;
 • Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;
 • Одеського державного медичного університету;
 • Харківського національного медичного університету;
 • Харківської медичної академії післядипломної освіти

  Співпраця у рамках створення катамнестичного центру на базі ДУ “ІПАГ НАНУ” з Klinikum Westbrandenburg GmbH м. Потсдам, Німеччина

В режимі телемедицини за допомогою сучасних засобів комунікацій співробітниками відділення постійно проводяться:

 • on-line консультацій вагітних з тяжкою екстрагенітальною та акушерською патологією новонароджених, щотижнево обговорюється тактика їх ведення;
 • on-line конференції з питань неоантології.

 

Співпраця у рамках створення катамнестичного центру на базі ДУ “ІПАГ НАНУ” з Klinikum Westbrandenburg GmbH м. Потсдам, Німеччина

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво здійснюється згідно укладених договорів з:

 • Klinikum Westbrandenburg GmbH м. Потсдам, Німеччина;
 • Інститутом матері та дитини м. Кишинів, Республіка Молдова;
 • Грузинською Асоціацією пренатальної медицини та перинатології м. Тбілісі, Грузія;
 • Польським товариством неонатологів м. Варшава, Польща;
 • Науково-дослідним центром охорони здоров’я матері та дитини м. Єреван, Вірменія 

  д.мед.н., проф. Т.К. Знаменська XXXIII Міжнародний Симпозіум Польського Неонатологічного Товариства, жовтень, 2017 р. (м. Краків, Польща)

 Курси/тренінги

Співробітники відділення неонатології беруть участь  у виїзних заходах.

У регіонах України проводяться науково-практичні семінари – тренінги з питань неонатології:  “Надання первинної реанімаційної допомоги і новітні технології терапії для передчасно народжених дітей”, “Малоінвазивні методики виходжування передчасно народжених дітей”, “Ентеральне харчування недоношених немовлят” та інші.

 

Науково-практичні семінари складаються з теоретичної та практичної частин з відпрацюванням навичок на манекенах.