Вiддiлення наукових проблем невиношування вагiтностi

Завідуюча відділеннямВоробйова Ірина Іванівна, доктор медичних наук
телефон (044) 483-80-59

 

 

Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Живєцька-Денисова Алла Антонівна акушергінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник.

Рудакова Надія Валеріївнаакушер-гінеколог, спеціаліст з ультразвукової діагностики, вищої категорії, старший науковий співробітник, кандидат медичних наук.

Ткаченко Вікторія Борисівнаакушергінеколог, психолог, вищої категорії,  старший науковий співробітник, кандидат медичних наук.

Толкач Сергій Миколайовичакушергінеколог, вищої категорії, старший науковий співробітник, кандидат медичних наук.


Відділення наукових проблем невиношування вагітності створено у 1992 році. Очолювала відділення з часу його заснування і до 2011 року доктор медичних наук, професор Писарева Світлана Петрівна. Наступним керівником відділення стала її учениця і послідовник доктор медичних наук Воробйова Ірина Іванівна.

Основними напрямками діяльності відділення є наукові дослідження у діагностиці та лікуванні акушерської та перинатальної патології, які пов’язані з невиношуванням вагітності. У відділенні розробляються та впроваджуються в Україні нові сучасні методи підготовки подружжя до вагітності, прогнозування можливих акушерських та перинатальних ускладнень, амбулаторне і стаціонарне лікування вагітних жінок, розродження та післяпологова реабілітація.

Амбулаторний прийом співробітниками відділення проводиться в жіночій консультації Інституту. Співробітники відділення досконало володіють усіма сучасними методами діагностики та лікування в акушерстві.

Нашими фахівцями проводиться профілактика та лікування загрози переривання у різні терміни вагітності, кровотеч, плацентарної дисфункції, антифосфоліпідного синдрому, ізоімунних конфліктів та інших імунологічних порушень, інфекційно – запальних захворювань, інфікування плода.

Лікарями відділення здійснюється ведення вагітних після ЕКЗ, у тому числі при багатоплідді (двійні,трійні), жінок з гінекологічними захворюваннями (міома матки, ендометріоз, кісти яєчників, аномалії розвитку статевих органів).

Ефективність лікування нашими фахівцями невиношування вагітності у жінок груп високого ризику складає 95-97%.

Щорічно у відділенні  наукових проблем невиношування вагітності проходять лікування і підготовку до пологів близько 500 вагітних. У  поліклінічному відділенні Інституту, де ведуть прийом фахівці відділення, щорічно отримують консультативну медичну допомогу понад 3 тисячі жінок. Лікувальна тактика ведення пацієнток із звичними втратами плоду полягає в комплексному підході і послідовності, починаючи з підготовки до бажаної вагітності, її ведення з самих перших днів і до самих пологів. Пацієнтки з невдачами в результаті попередніх вагітностей проходять спеціальне обстеження, згідно з алгоритмом, розробленим у відділенні. Він включає виявлення і лікування різних  чинників звичного невиношування  інфекційно запальних, анатомічних, гормональних, імунологічних, імуногенетичних, тромбофіличних порушень. Лікування проводиться на сучасному рівні із використанням генетичних методів оцінки вродженого і набутого імунітету, коагулопатій різного походження, що значно покращує результати.

У відділенні проводиться лікування пацієнток з наступними причинними факторами втрат вагітності:

  • Гормональні причини, безпліддя, звичне невиношування
  • Інфекційно запальні фактори (запальні процеси матки, придатків матки, інфекції, що передаються статевим шляхом хламідіоз, микоплазмена, уреаплазмена інфекції, генітальний герпес, цитомегаловірусна інфекція)
  • Анатомічні причини (пороки розвитку матки, міома матки, поліпи ендометрію, синехії, істмікоцервікальна недостатність тощо)
  • Генетичні порушення (консультування спільно з фахівцем генетиком)
  • Імунологічні і імуногенетичні проблеми (антифосфоліпідний синдром)
  • Тромбофілії (вроджені і набуті)

Наукові дослідження відділення з моменту його заснування були спрямовані на вивчення етіології, патогенезу, діагностики невиношування вагітності, пов’язаного з гормональними, імунологічними порушеннями, аномаліями розвитку матки, а також на епідеміологічні аспекти, соціальні та біологічні фактори ризику звичних втрат вагітності. Особлива увага приділяється  розробленій у відділенні системі реабілітації поза вагітністю у жінок з невиношуванням, що дозволяє запобігти ускладненням при настанні бажаної вагітності.

Проведені дослідження по оптимізації терапії хворим з   персистуючою вірусною, та генітальними інфекціями із застосуванням  імунотерапії поза та під час вагітності, ведеться розробка нових методів діагностики та прогнозування внутрішньоутробного інфікування плода.

Важливим видом діяльності відділення є науково-методична робота, активна участь в наукових конференціях і семінарах, курси-тренінги і лекції для практикуючих лікарів, участь у підготовці Національних протоколів, навчальних посібників з питань сучасного акушерства, просвітні заходи для широких верств населення України.