Відділення дитячої гастроентерології у т.ч. центром дитячої гепатології

pechinca

 

Керівник відділення дитячої гастроентерології – Віце-президент Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України,  доктор медичних наук, професор Денисова Маргарита Федорівна. Тел. (044) 483-62-32

Керівник Центра дитячої гепатології – доктор медичних наук, Березенко Валентина Сергіївна. Тел. (044) 483-80-26

Керівник клінічного відділення дитячої гастроентерології з Центром дитячої гепатології – кандидат медичних наук Чернега Наталія Вікторівна. Тел. (044) 483- 62- 36


Основний напрямок роботи відділення – надання висококваліфікованої медичної допомоги дітям з гастроентерологічною патологією,відділення розраховано на 30 ліжок.

Показаннями для госпіталізації у відділення дітей віком від 3-х до 18 років є:

 • Хронічні неінфекційні захворювання кишечника (виразковий коліт, хвороба Крона, синдром подразненого кишечника);
 • Хронічні дифузні захворювання печінки (хронічні гепатити вірусної етіології, аутоімунний гепатит, цироз печінки, доброякісні гепатози);
 • Хвороби стравоходу шлунку, 12ти палої кишки (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, виразкова хвороба шлунку та 12ти палої кишки);
 • Захворювання жовчовидільної системи (жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит);
 • Захворювання підшлункової залози (хронічний панкреатит);
 • Спадкові хвороби (хвороба Вільсона-Коновалова, муковвісцидоз, целіакія, α-1 антитрипсинова недостатність, лактазна недостатність).

Основний принцип роботи відділення гастроентерології – тривале динамічне спостереження за станом здоров’я дітей, які знаходились на обстеженні та лікуванні у відділенні з метою попередження тяжких ускладнень захворювань та покращення якості життя пацієнтів.

Обстеження хворих проводиться із застосуванням спеціальних методів дослідження – ендоскопічних (колоноскопія), рентгенологічних (ірігографія), ультразвукових (комплексне ультразвукове та імпульсне доплерівське дослідження органів черевної порожнини), імунологічних. За потребою проводиться біопсія печінки з подальшим гістологічним дослідженням. В роботу лікарів постійно впроваджуються нові методи діагностики, які суттєво підвищують інформативність діагностичних технологій (еластографія печінки, мультидетекторна комп’ютерна перфузіографія).

Лікування хворих дітей здійснюється з урахуванням досягнень світової науки, які базуються на принципах доказової медицини, із використанням розроблених у відділенні протоколів діагностики та індивідуального лікування захворювань органів травлення у дітей. Відділення укомплектоване педіатрами-гастроентерологами вищої категорії та висококваліфікованим середнім медичним персоналом. З дітьми працює психолог, вихователь. Лікарі відділення турбуються про ефективність та безпечність діагностичних та лікувальних процедур, за потребою  приймають особисту участь у наданні не тільки лікувальної, але й людської допомоги.

Сучасний рівень організації лікувально-діагностичного процесу забезпечений функціонуванням лабораторій (клінічна, бактеріологічна, біохімічна, ендокринологічна, патоморфологічна, патофізіологічна) та відділень (функціональної діагностики, ендоскопії, відновлювального лікування) інституту.

Співробітники відділення гастроентерології постійно підвищують свій професійний рівень шляхом участі у роботі міжнародних та вітчизняних конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, розробляють та впроваджують в практику методичні рекомендації, довідники, навчальні посібники для дитячих гастроентерологів та сімейних лікарів, щотижнево проводять консультації в дитячій поліклініці інституту, апробовують та впроваджують в практику дитячих гастроентерологів нові медикаменти.

Щорічно проводиться аналіз надання медичної допомоги хворим дітям з урахуванням побажань батьків, що зменшує вплив стресогенних факторів при проведенні обстеження хворої дитини.

При обстеженні хворих із супутньою патологією інших систем організму залучаються консультанти різних спеціальностей (нефрологи, ендокринологи, хірурги, неврологи, пульмонологи), що дозволяє більш ефективно надати оцінку загального стану здоров’я хворої дитини.


 

gepato

Керівник відділення дитячої гепатології ( центр) –   доктор медичних наук Березенко В. С

Центр дитячої гепатології  створений в 2015 році  і є структурним підрозділом інституту, розрахований на 15 ліжок.                                                                                                                                                                                                                                  

В центрі надається допомога дітям  з вродженими та набутими захворюваннями печінки:УЗД

 • хронічні вірусні гепатити;
 • автоімунні  захворювання печінки ( автоімунний гепатит, автоімунний холангіт, первинний склерозуючий холангіт);
 • спадкові та метаболічні  захворювання  печінки;
 • неалкогольна жирова хвороба печінки;
 • цироз  печінки різної  етіології;
 • токсичний  гепатит;
 • захворювання печінки при іншій соматичній патології.

палатиВ центрі надається стаціонарна та консультативна допомога дітям з хворобами печінки з усіх регіонів України.  Робота центру ґрунтується  на мультидисциплінарному  підході до діагностики та лікування дітей з хворобами печінки, що забезпечується тісною співпрацею з Національним інститутом хірургії і трансплантології,  Інститутом ядерної медицини, Інститутом гематології  та трансфузіології НАМН України,  центром орфанних захворювань  НДСЛ «ОХМАТДИТ» та ін.   

В центрі працюють  висококваліфіковані спеціалісти, проводиться  широкий спектр лабораторних та інструментальних діагностичних обстежень – ультразвукове дослідження печінки, еластографія зсувної хвилі, допплерометрія, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ендоскопічне дослідження верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, пункційна біопсія печінки з гістологічним та імунногістохімічним дослідженням біоптатів печінки.єндоскоп Діагностика та лікування захворювань печінки у дітей здійснюється відповідно до сучасних  міжнародних клінічних настанов.

Контактний телефон: (044)489-07-55, адреса: м. Київ, вул. П. Майбороди, 8  

Електронні адреси:   http://ipag-kiev.org.ua; www.kinder-hepato-center.in.ua, e-mail: c.hepatology@ukr.net