Лабораторія патологічної фізіології і клінічної фармакології

Завідувач - доктор медичних наук, професор Ципкун Анатолій Григорович


Експериментальні патофізіологічні дослідження в інституті проводяться з 1947 року, коли була створена лабораторія нормальної і патологічної фізіології (зав. - професор Е.С.Стальненко). Основним науковим напрямком лабораторії в ті роки було вивчення фізіології травлення, зокрема обґрунтування використання нових молочних живильних сумішей для дітей різних вікових груп і дослідження їхнього впливу па процеси травлення у віковому аспекті. У 50-і роки під керівництвом акад. А.П.Ніколаєва в лабораторії були проведені експериментальні дослідження з вивчення протигіпоксичної дії ряду препаратів, що надалі послужило підставою для створення спеціальної комбінації засобів для лікування асфіксії немовляти, що одержала в літературі назву "Тріада Ніколаєва".

З 1967 року лабораторією завідував проф. М.Л.Тараховський. У цей час наукова діяльність була переважно спрямована на пошук нових ефективних антигіпоксантів( М.І.Руднєв, А.Г.Ципкун), дослідження впливу нових класів простагландинів на скорочувальну діяльність матки (Л.М.Зайцев), вивчення впливу лікарських засобів на плід (М.Л.Тараховский, А.Г.Ципкун). У 80-і роки почали проводитися дослідження в галузі клінічної фармакології і фармакогенетики, а в 90-і - вивчення фармакокінетики лікарських засобів.

В1989 році лабораторія була реорганізована в лабораторію патологічної фізіології і клінічної фармакології ( з 1999 року завідувач - проф. А.Г.Ципкун). Основним напрямком наукових досліджень стали удосконалення фармакотерапії основних захворювань вагітних і дітей на основі поглибленого вивчення особливостей дії лікарських препаратів на організм плоду, дитини і жіночий організм у динаміці вагітності.

В останні 10 років у лабораторії проведені фундаментальні дослідження з вивчення рецепторних властивостей плацентарних судин і впливу на тонус плацентарних судин і маточно-плацентарний кровообіг ряду вазоактивних препаратів. Установлено наявність у плацентарних судинах різних видів адрено-, холіно-, серотоніно-, гістамінових рецепторів. Доведено, що їх стимуляція чи блокування викликають характерні зміни тонусу плацентарних судин і маточно-плацентарного кровообігу. Показано, що при серцево-судинних захворюваннях матері, фето-плацентарній недостатності, синдромі затримки розвитку плоду змінюється характер реагування плацентарних судин на медіаторні засоби.
Проведено великий комплекс робіт з дослідження особливостей фармакокінетики і метаболізму ряду лікарських препаратів у дітей, що страждають хронічним гепатитом. Встановлено істотну роль змін мікрогемоциркуляції паренхіми печінки в механізмах розвитку цієї патології, охарактеризована роль порушень метаболізму оксиду азоту у формуванні циркуляторних порушень у печінці при хронічних гепатитах у дітей.

В останні роки істотна увага приділяється розвитку хронофармакологічних досліджень. На підставі вивчення циркадних ритмів ряду показників нейро-гуморальної регуляції функцій організму у дітей із хронічними вірусними гепатитами до і після лікування показано, що дослідження цих показників може бути використано як критерій ефективності проведеної терапії.

У лабораторії також проводяться експериментальні дослідження з наукового обґрунтування, створення і вивчення фармакологічних властивостей нових лікарських засобів. За останні 10 років розроблений ряд ентеросорбентів: УВЕСОРБ (дозволений до медичного застосування), ФЛАВОСОРБ (завершено доклінічне вивчення).

З урахуванням основних напрямків діяльності інституту, у лабораторії за останні 10 років виконані фрагменти 5 докторських і 13 кандидатських дисертацій по спеціальностях "Педіатрія", "Акушерство і гінекологія", "Клінічна фармакологія". В даний час виконуються 2 докторські і 4 кандидатські дисертації.

Співробітниками лабораторії за останні 15 років опубліковано 6 монографій, 57 наукових статей, 4 методичних рекомендацій, зроблено 12 винаходів, захищених патентами й авторськими свідоцтвами.