Лабораторія ендокринології з групою біохімії

lab_endo

 

Завідувач доктор медичних наук, профессор Хомінська Зінаїда Борисівна 

Керівник групи  біохімії – кандидат  медичних наук Тіщенко Валентина Кирилівна 

Відділення створено у 1958 році.

Очолювала відділення з часу його заснування професор Травянко Тетяна Давидівна з 1958 по 1998 р. З 1999 р. по теперішній час очолює доктор медичних наук, професор     Хомінська З.Б. У відділенні працюють 4 наукових співробітника, з яких 1 доктор   медичних наук ,   1 кандидат медичних наук .

Основні напрями наукових досліджень:

– Розкриття патогенетичних механізмів розвитку гормонозалежних патологічних процесів статевої системи невагітної жінки.

– Визначення ролі ендокринних факторів у розвитку ускладнень вагітності  та патобіозі кістозно-фіброзної хвороби молочних залоз та лейоміоми у вагітних жінок.

– Прогнозування гіпогалактії за гормональними критеріями у жінок із мастопатією.

– Вивчення ендокринної забезпеченості вагітності при акушерській та екстрагенітальній патології.

– З’ясування ролі та місця ендокринних маркерів у перинатальному скринінгу уроджених вад плода.

– Проведення ендокринних досліджень в системі новітніх репродуктивних технологій.

– Встановлення гормональних еквівалентів рівня психоемоційного стресу у дітей та жінок в умовах норми і патології.

– Визначення впливу екологічних чинників на ендокринні органи жіночого  та дитячого організмів.

–  Гормони  жирової  тканини та  гормональні  маркери  стану  репродуктивного здоров´я жінок за умов метаболічного синдрому.

– Вегето-судинна дистонія (соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи) та гормональні показники забезпеченості менструальної функції жінки.

– Встановлення взаємозв’язку між хронічними запальними процесами статевих органів жінки та порушенням її гормонального статусу.

– Визначення ролі стрес-асоційованих гормонів у перебігу післяопераційного періоду за умов поєднаної гінекологічної  та іншої хірургічної патології.   

– Вивчення енергетичного обміну, фосфоліпідного складу клітинних мембран, макро- та мікроелементів при акушерській патології.

– Визначення взаємозв’язку метаболічних процесів сполучної тканини з постсинтетичною модифікацією білків при патології сполучної тканини у вагітних  та дітей з ревматичними пороками серця.

– Вивчення показників вуглеводного обміну (лактози, сіркоглікоїдів, фруктози)  в грудному молоці матері в нормі та за умов мастопатії.

– Аналіз стану перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) за показниками дієнових кон’югатів, малонового діальдегіду, гідроперекисей та антиоксидантної системи в еритроцитах крові при гіпоксії у новонароджених, вагітних та невагітних жінок.

– Визначення показників перекисного окислення білків (ОМБ) в сироватці крові як маркерів активності запального процесу.

– Оцінка стану слизових оболонок  ЖКТ за визначенням білкововуглеводних комплексів (глюкозоаміногліканів, сіркоглікоїдів, фракцій сіалових кислот, фукози) в копрофільтратах    у дітей із запальними гастроентерологічними захворюваннями. 

–  Проведення гормональних досліджень для клінічних підрозділів ДУ “ІПАГ АМНУ”.

– Здійснення консультативної допомоги лікувальним закладам країни з питань гормональної діагностики.

Методи лабораторної діагностики: імуноферментний, радіоімунологічний, біохімічний, кольпоцитологічний.

Адреса відділення:

 м. Київ, вул. Платона Майбороди, 8,

ДУ “ІПАГ АМН України”, лабораторний корпус, VІ поверх, тел. (044) 483-16-59.