ЗАТИСКАЧ ХІРУРГІЧНИЙ ДІАФРАГМАЛЬНИЙ

(19) UA

(11) 86332

(51) МПК (2009) A61B17/122 (2008.01) A61B17/28

(54) ЗАТИСКАЧ ХІРУРГІЧНИЙ ДІАФРАГМАЛЬНИЙ

(21) a200806637

(22) 15.05.2008

(24) 10.04.2009

(46) 10.04.2009, Бюл.№ 7, 2009 р.

(72) СЛЄПОВ ОЛЕКСІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, UA, СЛЄПОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ, UA

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”, UA

(56) SU 116080 A1, 1959, SU 1017314 A1, 15.05.1983, SU 1287859 A1, 07.02.1987

SU 1292746 A1, 28.02.1987, US 1852542 A, 05.04.1932, US 3783873 A, 08.01.1974

US 7179258 B2, 20.02.2007

(57) Затискач хірургічний діафрагмальний, що включає шарнірно з’єднані бранші, які перетинаються, кільцеві ручки, кремальєру, замок з дозуванням перетиснення та губки з поздовжньою борозною, який відрізняється тим, що губки затискача розташовані під кутом 60° до бранш та сферично зігнуті в сагітальній площині в протилежну до бранш сторону.