Застосування природного імуномодулятора «Трансфер – фактор» в комплексі лікувально – профілактичних заходів у дітей з бронхіальною астмою

КПКВ, 6561040

Автори розробки: Лапшин В.Ф.

Контактний телефон: (044) 483-90-85

Застосування «Трансфер факторів» сприяють регулюванню інтенсивності імунної відповіді Т-супресорів, що контролюють алергічні реакції, вони є перевагами над існуючими імуномодуляторами, що застосовуються в педіатричній практиці, мають природний характер, універсальний механізм дії та відсутність протипоказів до їх призначення.

Включення в лікувально – профілактичний комплекс ТФ у дітей з БА позитивно впливає на клінічний перебіг захворювання за рахунок зменшення епізодів гострої респіраторної інфекції (ГРІ) та загострень БА  в 1,5 рази.

Висока ефективність удосконаленого імунореабілітаційного комплексу з застосуванням ТФ підтверджена інтегральними розрахунками з вирахуванням коефіцієнта ефективності (КЕ), відповідно до якого даний комплекс в 1,4 рази ефективніший, ніж базисний.

Метод лікування впроваджено в: ДУ «ІПАГ НАМН України» та дитячій клінічній лікарні №9 Подільського району м. Києва.

Нововведення не потребує для впровадження спеціальних приладів.

Впровадження нововведення потребує 180 грн. на одного хворого.

Послуги розробників: семінари для лікарів, доповіді на науково-практичних конференціях, публікації в профільних журналах.