Заходи щодо запобігання ускладнень перебігу вагітності і пологів та оптимізації антенатального нагляду за вагітними в умовах реформування медичної галузі в Україні

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Заходи щодо запобігання ускладнень перебігу вагітності і пологів та оптимізації антенатального нагляду за вагітними в умовах реформування медичної галузі в Україні

Автори розробники: Антипкін Ю.Г., Писарєва С.П., Жабченко І.А., Шамаєва О.В., Яремко Г.Є., Могілєвська С.І.

Контактний телефон: (044) 483-80-59

Спосіб оптимізації антенатального нагляду за вагітними заключається в організації забезпечення загального раннього взяття вагітних на облік у жіночих консультаціях, що  потребує впровадження двох груп заходів: державних та медико-організаційних.

Спосіб визначає основні медико-організаційні заходи щодо оптимізації антенатального огляду за вагітними на амбулаторному етапі та з метою зменшення акушерських та перинатальних наслідків.

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення не потребує додаткових коштів.

Необхідне обладнання: не потребує

Послуги розробників: семінари для лікарів.