Заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності

КПКВ  6561040 (фундаментальні НДР)

Заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності

Автори розробники: Воробйова І.І., Скрипченко Н.Я., Висоцька О.І., Ткаченко В.Б., Толкач С.М., Живецька-Денисова A.A., Рудакова Н.В., Черненко Т.С., Могілевська С.І., Шамаєва О.В.

Контактний телефон: (044) 483-80-59

Спосіб первинної профілактики акушерських ускладнень шляхом використання молекулярних досліджень  генів кандидатів на розвиток невиношування вагітності  в практиці акушерів-гінекологів та сімейних лікарів дозволить  визначати провідні механізми розвитку переривання вагітності в різні терміни  та визначати шляхи їх попередження.

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення не потребує додаткових коштів.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: інформаційний лист, семінари для лікарів.