Заходи попередження ранніх та пізніх передчасних пологів

КПКВ  6561040 (фундаментальні НДР)

Заходи попередження  ранніх та пізніх передчасних пологів

Автори розробники: Воробйова І.І., Скрипченко Н.Я., Давидова Ю.В., Ткаченко В.Б., Толкач С.М., Живецька-Денисова A.A., Рудакова Н.В., Черненко Т.С.

Контактний телефон: (044) 483-80-59

Для попередження передчасних пологів використовуються різні препараті прогестинової дії. Використання мікроіонізованого прогестерону (ендометрин) після 22 тижнів вагітності  є  ефективним засобом попередження передчасних пологів в різні терміни у жінок групи високого ризику їх розвитку, в тому числі при наявності пухлинної патології щитовидної залози.

Застосування енерго- та ендотеліальних протекторів, усунення гіперкоагуляції в комплексі з психотерапією сприяє настанню термінових пологів,  адаптації утробного плода до переживання родового стресу та покращує постнатальну адаптацію дитини.

  Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення не потребує додаткових коштів.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: інформаційний лист, семінари для лікарів.