Заходи попередження ранніх та пізніх передчасних пологів

КПКВ  6561040 (фундаментальні НДР)

Заходи попередження ранніх та пізніх передчасних пологів.

Автори розробники: Воробйова І.І., Скрипченко Н.Я., Давидова Ю.В., Ткаченко В.Б., Толкач С.М., Живецька-Денисова А.А., Рудакова Н.В., Черненко Т.С.

Контактний телефон: (044) 483-80-59.

З метою попередження ранніх та пізніх передчасних пологів рекомендується гормональна терапія, корекція істміко-цервікальної недостатності, адекватна антибіотикотерапія, енерго- та ендотеліальна протекція, усунення гіперкоагуляції в комплексі з психотерапією.

Технологія лікування дозволяє попередити ЗУРП, прееклампсію,  плацентарну дисфункцію з судинним компонентом, тяжкої анемію. Після лікування  випадків дуже ранніх передчасних пологів  не було, кількість ранніх передчасних пологів (28-33 тижні) зменшилась в 5 разів, передчасних пологів  в 7 разів.

Рекомендовано до впровадження в жіночих консультаціях та пологових будинках України.

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут педіатрії, акушерство і гінекології НАМН України».

Впровадження потребує: 500 грн.

Не потребує  обладнання.

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях, організація семінарів та робочих місць для лікарів.