Удосконалений метод лікування прееклампсії, що розвинулася на тлі екстрагенітальних захворювань

КПКВ 6561040

Автори розробки: Медведь В.І., Березницька Г.Г., Ципкун В.А., Богданова О.С.

Контактний телефон: (044)  483-22-69.

Пропонується схема застосування L-аргініну гідро хлорид, як донатору оксиду азоту, у складі комплексної терапії прееклампсії, що дозволяє достовірно пролонгувати вагітність до строку доношеності плода, при цьому достовірно знижується частота неонатальної асфіксії.

Ефективність методу: зниження частоти передчасних пологів на 16,3 %, тяжкої асфіксії новонароджених – на 11,8 %.

Місце впровадження нововведення: ДУ «ІПАГ НАМН України».

Впровадження нововведення потребує: 530 грн. на одну жінку

Послуги розробників для оволодіння нововведенням:  курси інформації і стажування.