Журавель Андрій Олегович

Перелік всіх медичних спеціальностей: лікар-патологоанатом

Кваліфікаційна категорія: перша по патологічній анатомії

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Наукове звання: старший науковий співробітник

Посада: старший науковий співробітник Лабораторії патоморфології

Клінічний стаж: більше 30 років

Науковий стаж: більше 30 років

Післядипломна освіта, курси:

підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення та передатестаційному циклі на базі НМАПО ім. Шупика;

Регулярна післядипломна освіта (курси підвищення кваліфікації, конгреси педіатрів України, науковопрактичні конференції, круглі столи, форуми);

Основні напрямки роботи:

    • патоморфологічне дослідження біопсійного та секційного матеріалу із акушерськогих (послідів) та гінекологічних клінік.
    • Автор та співавтор 22 наукових робіт .