Єщенко Ольга Іванівна

Перелік всіх медичних спеціальностей: лікар-патологоанатом

Кваліфікаційна категорія: перша по патологічній анатомії

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Наукове звання: старший науковий співробітник

Посада: старший науковий співробітник Лабораторії патоморфології

Клінічний стаж: більше 30 років

Науковий стаж: більше 30 років

Післядипломна освіта, курси:

Курси спеціалізації, стажування та ПАЦ з патологічної анатомії та дитячої патологічної анатомії, ТУ «Патологічна анатомія акушерсько-гінекологічних захворювань»;

Регулярна післядипломна освіта (курси підвищення кваліфікації, конгреси педіатрів України, науковопрактичні конференції, круглі столи, форуми);

Основні напрямки роботи:

    • Виконавець фрагментів науково-дослідних робіт, які пов’язані з перинатальною патологією, особливо патологічними змінами в плацентарному бар’єрі при внутрішньоутробних інфекціях з використанням нових методологічних підходів.
    • Автор та співавтор 91 наукової роботи, у тому числі 12 патентів на винахід; 4 монографій.