Тіщенко Валентина Кирилівна

Спеціальність – біохімія тварин і людини

Посада провідний науковий співробітник

Науковий ступінь –  кандидат біологічних наук

Наукове звання –  старший науковий співробітник

Науковий стаж – 56 років

Загальний стаж – 53 роки

Основні направлення наукової діяльності:

–        Вивчення взаємозв´язку метаболічних процесів сполучної тканини з пост синтетичною модифікацією білків при патології сполучної тканини у вагітних та  дітей з ревматичними пороками серця.

–        Вивчення енергетичного обміну,  фосфоліпідного складу клітинних мембран.

–        Аналіз стану перекисного окислення (ПОЛ) за показниками діє нових кон´югатів,  малонового діальдегіду,  гідроперекисей та антиоксидантої системи в еритроцитах крові.

–        Визначення показників перикосного окислення білків (ОМБ) в сироватці крові як маркерів активності запального процесу.

–        Оцінка стану слизових оболонок ЖКТ за визначенням білкововуглеводних комплексів (глюкозааміногліканів, сіркоглікоїдів, фракцій сіалових кислот, фукози) в кольпофільтратах у дітей із запальними гастроентерологічними захворюваннями.