Скибан Галина Володимирівна

Перелік всіх медичних спеціальностей:педіатр, генетик медичний

Кваліфікаційна категорія: вища

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Наукове звання: старший науковий співробітник

Посада:  завідуюча дитячим консультативно-діагностичним центром

Основні напрямки роботи:

  • розробка комплексних критеріїв оцінки і системи моніторингу здоров’я дітей в різних умовах проживання;
  • вивчення стану основних функціональних систем і адаптивної норми в процесі онтогенетичного розвитку;
  • проведення аналізу фізичного, психічного розвитку і функціональних можливостей школярів на протязі їх навчання в школі, з урахуванням особливостей учбового процесу;
  • розробка нових профілактично-реабілітаційних технологій, що будуть забезпечувати підвищення адаптаційно-резервних можливостей дітей до несприятливих умов навколишнього середовища;
  • обгрунтування необхідності відродження шкільної медицини, як єдиної можливості забезпечення умов для реалізації проведення адекватних корекційно-оздоровчих програм на базі загальноосвітніх закладів.

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

  • Науково-практична конференції з міжнародною участю

Приналежність до професійних асоціацій:

  • Асоціація педіатрів України