Савка Тарас Романович

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар акушер-гінеколог
Кваліфікаційна категорія – перша
Посада – молодший науковий співробітник
Науковий стаж – 2 роки
Клінічний стаж – 5 років

Післядипломна освіта, стажування, курси:

  • 2015-2017 р. клінічна ординатура у відділенні внутрішньої патології вагітних ДУ «ІПАГ НАМН України»
  • 2016 р. – стажування у відділенні екстрагенітальної патології та відділенні онкогінекології в Варшавському медичному університеті.

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми:
Брав неоднаразову участь у лікарських науково-практичних конференціях, форумах та з’їздах із міжнародною участю в Україні та за кордоном (Польща, Німеччина).

Основні напрямки роботи:
ведення вагітності у жінок із екстрагенітальною патологією, ведення пологів у жінок високого ризику.

Членство в організаціях та асоціаціях: член асоціації акушер-гінекологів України