Пономарьова Інна Георгіївна

Спеціальність: бактеріологія

Категорія: вища

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Посада: Завідувачка лабораторією мікробіології, лікар – бактеріолог

Науковий стаж: 17 років

Загальний стаж: 29 років

Післядипломна освіта, стажування, курси та інше:

2011 р  – цикл спеціалізації з бактеріології, НМАПО ім. П.Л. Шупика

2016 р – передатестаційний цикл з бактеріології, НМАПО ім. П.Л. Шупика

2021 р – передатестаційний цикл з бактеріології, НУОЗУ ім. П. Л. Шупика

 

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

– Учасник ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Потенційні шляхи розвитку науки» , Київ, 2020;

– Учасник ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні шляхи розвитку науки та освіти», Львів, 2020;

– Учасник     V International Scientific and Practical Conference «Topical Issues of modern science, society and education», Kharkiv, 2021;

– Учасник науково – практичній конференції з міжнародною участю « Стан та перспективи розвитку лабораторної медицини в Україні», Київ, 2021;

– Учасник  ІІ Міжнародного конгресу з лабораторної медицини, Київ,2021;

– Учасник XXXII International Scientific and Conference «Science and technology», United Kingdom , Edinburgh, 2022;

– Учасник V International Scientific and Practical Conference «Eurasian scientific discussions», Barcelona, 2022.

Автор та співавтор 83 друкованих праць, серед них 5 патентів України на винахід, 9 патентів України на корисну модель, 4 свідоцтва про авторське право, 54 статті у вітчизняних та закордонних фахових виданнях.

Напрямки роботи:

– мікробіологічна      діагностика запальних захворювань статевих шляхів у жінок фертильного віку та у вагітних жінок;

– діагностика бактеріальної колонізації кишкового тракту у жінок та дітей з різними патологіями з подальшим визначенням виділених умовно – патогенних культур до пробіотичних препаратів;

– діагностика анаеробних інфекцій.