Пономарьова Інна Георгіївна

Спеціальність: бактеріологія

Категорія:вища

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Наукове звання: старший науковий співробітник

Посада: лікар – бактеріолог

Науковий стаж: 14 років.

Післядипломна освіта, стажування, курси та інше:

2011 р  – цикл спеціалізації з бактеріології, НМАПО ім. П.Л. Шупіка

2016 р – передатестаційний цикл з бактеріології, НМАПО ім. П.Л. Шупіка

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

  • Учасник ІІ Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України», Київ, 2013;
  • Учасник науково – практичної конференції «Аутоімунний процес: механізм розвитку та сучасні підходи до його діагностики», Київ, 2013;
  • Учасник науково – практичної конференції з міжнародною участю «Сьогодення та майбутнє лабораторної медицини», Київ, 2014;
  • Учасник науково – практичної конференції з міжнародною участю «Організація та управління охороною здоров’я», Київ, 2015;
  • Учасник міжнародної науково – практичної конференції «Інноваційні технології інфекційного контролю: дезінфекція, стерилізація, моніторинг нозокомінальних інфекцій, раціональне використання антимікробних препаратів, антимікробна резистентність»,Київ, 20 квітня 2015;
  • Учасник науково – практичного семінару «Прикладні аспекти в мікробіологічній лабораторній практиці», Київ, 2016;
  • Учасник науково – практичної конференції з міжнародною участю « ДСТУ EN 15189:2015 – дорожня карта якості лабораторних досліджень», Київ, 2016
  • Учасник всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я  і ветеринарії», Київ, 2017;

Напрямки роботи:

– мікробіологічна       діагностика запальних захворювань статевих шляхів у жінок фертильного віку та у вагітних жінок;

– діагностика бактеріальної колонізації кишкового тракту у жінок та дітей з різними патологіями з подальшим визначенням виділених умовно – патогенних культур до пробіотичних препаратів;

– діагностика анаеробних інфекцій.