Подольський Володимир Васильович

Перелік всіх медичних спеціальностей – акушерство і гінекологія

Кваліфікаційна категорія – вища

Науковий ступінь – доктор медичних наук

Посада – завідуючий відділенням «Проблем здоров’я жінки фертильного віку»

Науковий стаж – 7 років

Клінічний стаж – 11 років

Післядипломна освіта, стажування, курси та інше – ТУ «Кольпоскопія в акушерстві та гінекології» (2010), ТУ «УЗД в акушерстві та гінекології» (2012), ТУ «Основи гісторо- та лапароскопії в акушерстві та гінекологї» (2012), ТУ «Робота жіночих консультацій, дитячих поліклінік в охороні репродуктивного здоров’я» (2013, 2017), ТУ «Сучасні основи профілактичної перинатології» (2017)

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

Международный симпозиум Национальная модель охраны здоровья матери и ребенка в Узбекистане: «Здоровая мать – здоровый ребенок» (Узбекистан, м. Ташкент, 2011),

Міжнародна конференція «Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології» (Судак, 2010, 2012, 2013),

ХХ конгрес всесвітньої організації акушерів-гінекологів (Італія, м. Рим, 2012),

Конгрес патологоанатомів  «Імуногістохімічні дослідження онкомаркерів в плаценті при патології вагітних» (Японія, м. Токіо, 2012),

Програма наукового симпозіуму з міжнародною участю «Репродуктивне здоров’я молоді» (Чернівці, 2012),

Закордонне відрядження до Швеції (Стокгольм) для візиту на кафедру Акушерства та Гінекології в Каролінському інституті, з метою планування наукового співробітництва у сфері репродуктивного здоров’я (Стокгольм, м. Швеція, 2013),

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Внутрішня патологія в акушерстві та гінекології» (Тернопіль, 2013)

Научно-практическая конференция «Послеродовые инфекционные осложнения» (Казахстан, м. Астана, 2013),

Науково-практична конференція з міднародною участю « Інноваційні засади надання акушерсько-гінекологічної допомоги на етапні реформування медичної галузі» (Запоріжжя, 2013),

Науково-практична Конференція з міжнародною участю та Пленум ГО «Асоцiацiя акушерів-гінекологів України» «Інноваційні підходи в акушерстві, гінекології та репродуктології» (Київ, 2014),

Х конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» (Київ, 2014),

Європейський конгрес з контрацепції “Task sharing in Abortion Care” (Ljubljana, Slovenia, 2014),

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивної медицини» (Дніропетровськ, 2015, 2016), 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства» (Тернопіль, 2014, 2015),

Науково-практична конференція з міжнародною участю та Пленуму ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», «Актуальні питання охорони материнства та дитинства в Україні» (Київ, 2015),

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки» (Вінниця, 2016),

Міжнародна науково-практична конференція «Планування сім’ї в аспекті демографічної ситуації в державі» (Київ, 2016),

XIV з’їзд акушерів-гінекологів України та науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних умовах» (Київ, 2016),

Всеукраїнська науково-практична конференція «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» (Тернопіль, 2016), 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивної медицини в Україні» (Дніпропетровськ, 2017),

Науково-практична конференція «Сучасні інновації в акушерсві та гінекології» (Київ, 2017),

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки» (Вінниця, 2017),

Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України та науково–практичної конференції з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка, наука» (Одеса, 2017),

Міжнародна науково-практична конференція «Современные возможности лечения изменений репродуктивного здоровья на фоне нарушений вегетативного гомеостаза  у женщин фертильного возраста» (Кишинев, 2017),

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» (Івано-Франківськ, 2017)

Нагороди, премії та інше – відзначений грамотами Національної Академії медичних наук України, Президії Національної академії наук України, почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, подяка Київського міського голови