Нікуліна Людмила Іванівна

Перелік всіх медичних спеціальностей: лікар неонатолог

Кваліфікаційна категорія: вища

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Наукове звання: старший науковий співробітник

Посада: головний науковий співробітник

Клінічний стаж: 45 років

Науковий стаж: 45 років

Післядипломна освіта, курси:

 • Кафедра менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету  ім. О.О. Богомольця (грудень, 2014 р.)

Основні напрямки роботи:

 • новонароджені від матерів з екстрагенітальною патологією
 • недоношені новонароджені
 • вроджені інфекції у новонароджених

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю Амбулаторне ведення недоношених дітей” (Катамнез) (березень, 2017 р., м.Київ, Україна);
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю “ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ: неонатологія” (квітень 2017 р., м.Київ, Україна);
 • Науково-практична конференція “Медичний супровід передчасно народжених дітей” (липень, 2017 р., м. Київ, Україна);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Передчасно народжені діти. Здобутки та перспективи” (листопад, 2017 р., м. Київ, Україна);
 • Науково-практична конференція “Резерви зниження інвалідності у дітей, що народились передчасно, та дітей з груп ризику” (грудень, 2017 р., м. Київ, Україна)

Приналежність до професійних асоціацій:

 • Асоціація педіатрів України
 • Асоціація неонатологів України