Неспрядько Сергій Валерійович

Перелік всіх медичних спеціальностей – онкогінекологія

Кваліфікаційна категорія – вища категорія

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Наукове звання – старший науковий співробітник відділення оперативної гінекології ,старший науковий співробітник відділення онкогінекології Національного інституту раку

Стаж роботи – 20 років

Післядипломна освіта, стажування, курси та інше :

Дипломи та ліцензії: закінчив факультет лікувальної справи Київського медичного інституту ім. акад. О.О. Богомольця у 1990 році. Після закінчення інституту вступив до клінічної ординатури на кафедру акушерства та гінекології №1, де навчався до 1994 року.

В 1994 році був зарахований до очної аспірантури Українського НДІ онкології та радіології. В 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Індивідуальний прогноз клінічного перебігу раку ендометрія» (спеціальність 14.01.07 – онкологія).

З 1997 року працював лікарем-ординатором, з 2000 року – науковим, співробітником, а з квітня 2002 року по теперішній час – старшим науковим співробітником відділення онкогінекології Національного інституту раку.

З 2014 року працює у відділенні оперативної гінекології ДУ «ІПАГ ім. .акад. О.М.Лук’янової НАМН України» .

Основні напрями наукових та практичних досліджень:

органозберігаюче лікування онкогінекологічних хворих; розробка та впровадження в клінічну практику стандартів діагностики та лікування  онкогінекологічних захворювань.